[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 1.ประธานกรรมการ

  1. นายทนงค์ ละอองโชค

ตำแหน่งกำนันตำบลคลองหอยโข่ง

2.กรรมการ

1.นายสำราญ สว่างจันทร์

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจอมหรำ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

2.นางกัลยา นิ่มนวล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจอมหรำ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

2. นายทนงค์ ละอองโชค

ตำแหน่งกำนันตำบลคลองหอยโข่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

3.นายสิน พรมจรรย์

       ตำแหน่ง ประธานผู้สูงอายุตำบลคลองหอยโข่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

4.นายนิกร ปานณรงค์

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหนือ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

5.นายสมคิด ชูปาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเหนือ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

6.นายอิสรายุทธ คงมัยลิก

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยูงทอง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

7.นางสาวสุจินต์ ทองศรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยูงทอง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

8.นายสมพร กินรี

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเลียบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

9.นายประคอง คงเอียด

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเลียบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

10.นายวินัย สุคนธรัตน์

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเก่าร้าง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

11.นายดลอะซีด บิลโส๊ะ

       ตำแหน่ง ผู้นำด้านการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านเก่าร้าง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

12.นายอะหลี มรสุม

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนกบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

13.นายดลหรอศักดิ์ ราษแด้หวา

ตำแหน่ง สมาชิกอบต. หมู่ที่ 7 บ้านควนกบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

3. กรรมการที่เป็นตัวแทนองค์กรนักศึกษา

    1.นายคุณานนต์ โอยชัย

    2.นายอรรถพันธ์ กาญจนมุณีย์

4. กรรมการที่เป็นอาสาสมัคร กศน.

     1.นายโรจน์ จันทร์ฉาย

5.กรรมการและเลขานุการ

     1.นางสาวสุวรรณาบริเพชร์

 หัวหน้า กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง 

 
เข้าชม : 1035
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
บ้านจอมหรำ หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 099-4073991

  facebook:กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05