[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

 

การศึกษาเทียบระดับ

 การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การน าผลการเรียน ความรู้และ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบ ที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะหรือ หลักสูตรฝึกอบรม ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการศึกษาตาม อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน มาประเมินเพื่อเทียบ ระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเข้าชม : 1336
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05