[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

สกร.อำเภอจะนะ
ประชาสัมพันธ์สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566


ประชาสัมพันธ์สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้สนใจ
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดการับสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่
๑. รอบโควตา รับสมัครวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒. รอบรับตรง รับสมัครวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๘ เมษายน ๒๕๖๗
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่
๑. รอบ Early Recruitment รับสมัครวันที่ ๒ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
(ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รับสมัครถึงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp
 
 
 


เข้าชม : 119


สกร.อำเภอจะนะ 5 อันดับล่าสุด

      นายวิเชียร โชติช่วง ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​ส่งเสริม​การเรียน​รู้​ระดับอำเภอ​จะ​นะ​ มอบหมาย​ให้​กลุ่​มจัดการ​เรียนรู้ งาน&#82 30 / มิ.ย. / 2567
      เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 30 / มิ.ย. / 2567
      นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ พร้อมด้วยครู ศกร.ระดับตำบล 14 ตำบล ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ ร่วมบรรณาธิการ ปฎิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก 30 / มิ.ย. / 2567
      โครงการประกวด MOE Content Creator Aweator Awards 16 / พ.ค. / 2567
      โครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ 11 / ก.พ. / 2567


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05