[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษา

อังคาร ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2566


  วันที่ 18 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางอามีเราะห์    ยุโส๊ะ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอ  เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารและสรุปผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร และรายงานผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานีเข้าชม : 123


สกร.อำเภอจะนะ 5 อันดับล่าสุด

      นายวิเชียร โชติช่วง ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​ส่งเสริม​การเรียน​รู้​ระดับอำเภอ​จะ​นะ​ มอบหมาย​ให้​กลุ่​มจัดการ​เรียนรู้ งาน&#82 30 / มิ.ย. / 2567
      เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 30 / มิ.ย. / 2567
      นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ พร้อมด้วยครู ศกร.ระดับตำบล 14 ตำบล ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ ร่วมบรรณาธิการ ปฎิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก 30 / มิ.ย. / 2567
      โครงการประกวด MOE Content Creator Aweator Awards 16 / พ.ค. / 2567
      โครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ 11 / ก.พ. / 2567


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05