[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบชั้นวางหนังสือพร้อมหนังสือแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล มอบชั้นวางหนังสือพร้อมหนังสือแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองอู่ตะเภา
29 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมรายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.คลองอู่ตะเภา ในวันที่ 28 เม.ย.60
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวปัทมาภรณ์ โสภณ ครู ศรช. ร่วมประชุมรายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.คลองอู่ตะเภา ในวันที่ 28 เม.ย.60
29 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. สมรรถนะ: ด้านกีฬาและออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 26 เมษายน 2560
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. สมรรถนะ: ด้านกีฬาและออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 26 เมษายน 2560
29 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษากศน. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ระหว่างวันที ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษากศน. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ระหว่างวันที ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล และเครือข่าย เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชนเเละเครือข่าย วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล และเครือข่าย เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชนเเละเครือข่าย วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
31 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
31 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล จัดอบรมดิจิทัลชุมชน ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล จัดอบรมดิจิทัลชุมชน ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
31 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ บุคลากร และเครือข่าย กศน. ร่วมทำบุญ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ (บ้านคลองเปล) โดยมีนางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาร่วมทำบุญและเป็นประธานจุดทียนหน้าพระรัตนตรัย วันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ (บ้า
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ บุคลากร และเครือข่าย กศน. ร่วมทำบุญ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ (บ้านคลองเปล) โดยมีนางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาร่วมทำบุญและเป็นประธานจุดทียนหน้าพระรัตนตรัย วันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ (บ้า
25 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเข้าร่วมโครงการพัฒนาการสื่อสารความรู้เเละประชาสัมพันธ์ ด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพแก่ครูกศน./ครูมัธยม และอุดมศึกษา วันที่ 27 กุมภสพันธ์ 2560 ณ โรงเเรมลีกาเด้น หาดใหญ่
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเข้าร่วมโครงการพัฒนาการสื่อสารความรู้เเละประชาสัมพันธ์ ด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพแก่ครูกศน./ครูมัธยม และอุดมศึกษา วันที่ 27 กุมภสพันธ์ 2560 ณ โรงเเรมลีกาเด้น หาดใหญ่
1 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภานำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล ศอบต. ณ สนามกีฬาจิระนคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภานำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล ศอบต. ณ สนามกีฬาจิระนคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
1 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเข้าร่วมค่ายยาเสพติด ณ เรือนไทยทักษิณา วันที่ 1-3 มีนาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเข้าร่วมค่ายยาเสพติด ณ เรือนไทยทักษิณา วันที่ 1-3 มีนาคม 2560
15 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาจัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาจัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
15 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการและประกวดโครงงานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2559 โดย กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาได้ส่งโครงงานเครื่องกรองน้ำเข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลชมเชย วันที่ 8
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการและประกวดโครงงานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2559 โดย กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาได้ส่งโครงงานเครื่องกรองน้ำเข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลชมเชย วันที่ 8
15 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.หาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษา กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา เข้าร่วมค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูริศึกษาพิชชาลัย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.หาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษา กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา เข้าร่วมค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภูริศึกษาพิชชาลัย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสงขลา
15 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภานำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภานำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
4 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเเข่งขันกีฬาฟุตบอล กศน.ต้านยาเสพติด 5 ก.พ.2560
โครงการเเข่งขันกีฬาฟุตบอล กศน.ต้านยาเสพติด 5 ก.พ.2560
15 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2559
14 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาพัฒนากศน.ตำบล
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาพัฒนากศน.ตำบล
14 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 

กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
นางสาวเบญจรัตน์ ศรียะพันธุ์ โทร.087-8375395

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05