[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัฒธรรมท้องถิ่นภาคใต้วัดคูเต่ามรดกวัฒนธรรมโลก ภาคเรียนที่2/2559 วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ วัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสง
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัฒธรรมท้องถิ่นภาคใต้วัดคูเต่ามรดกวัฒนธรรมโลก ภาคเรียนที่2/2559 วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ วัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสง
9 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเรียนรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเรียนรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลคลองอู่ตะเภา
6 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่จากร.ร อุดมมาแนะแนวนักศึกษากศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา เพื่อเรียนต่อ ปวช.ปวส ในสาขาต่างๆ
เจ้าหน้าที่จากร.ร อุดมมาแนะแนวนักศึกษากศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา เพื่อเรียนต่อ ปวช.ปวส ในสาขาต่างๆ
6 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย ณ วัดถาวรวราราม อ.หาดใหญ่
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย ณ วัดถาวรวราราม อ.หาดใหญ่
5 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
น ายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมอบหมายให้ค้นคว้าจากห้องสมุดประชาชน วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
น ายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมอบหมายให้ค้นคว้าจากห้องสมุดประชาชน วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
น ายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
น ายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเเละนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเเสดงความคิดเห็น การป้องกันเเละปราบปรามทุจริต วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
คณะครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเเละนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเเสดงความคิดเห็น การป้องกันเเละปราบปรามทุจริต วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
9 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำรถมินิโบบาย ลงให้ความรู้เเก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำรถมินิโบบาย ลงให้ความรู้เเก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองอู่ตะเภา
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ พร้อมบุคลากรกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ พร้อมบุคลากรกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ร่วมลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
27 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ช่วยประชาชน สมัครย้อมผ้าฟรี
กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ช่วยประชาชน สมัครย้อมผ้าฟรี
23 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี คลองเเห
คณะครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี คลองเเห
23 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.อำเภอหาดใหญ่ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559
คณะครูกศน.อำเภอหาดใหญ่ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ทำโบว์ติดเสื้อแจกประชาชน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา ทำโบว์ติดเสื้อแจกประชาชน
14 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานนิทรรศการ \"บัวบาทยาตรา\"
กิจกรรมงานนิทรรศการ \"บัวบาทยาตรา\" อันเป็นการแสดงถึงความสุขที่ได้จากการทำความดีตามรอยพระยุคลบาท โดยให้ชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วม วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิ
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาค 1/ 2559
กำหนดการสอบปลายภาค 1/ 2559
27 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมดิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม
การอบรมดิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
28 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 

กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
นางสาวเบญจรัตน์ ศรียะพันธุ์ โทร.087-8375395

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05