[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

15 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาพัฒนาเเหล่งเรียนรู้ ตำบลคลองอู่ตะเภา
14 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ประสานงาน ติดต่อสนามสอบ เเละอวยพรปีใหม่ผอ.โรงเรียนวัดท่าเเซ
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ประสานงาน ติดต่อสนามสอบ เเละอวยพรปีใหม่ผอ.โรงเรียนวัดท่าเเซ
14 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2560
9 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ พบกลุ่มนักศึกษา ณ กศน. ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ พบกลุ่มนักศึกษา ณ กศน. ตำบลคลองอู่ตะเภา
9 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเรียนรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเรียนรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลคลองอู่ตะเภา
6 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
เจ้าหน้าที่จากร.ร อุดมมาแนะแนวนักศึกษากศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา เพื่อเรียนต่อ ปวช.ปวส ในสาขาต่างๆ
เจ้าหน้าที่จากร.ร อุดมมาแนะแนวนักศึกษากศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา เพื่อเรียนต่อ ปวช.ปวส ในสาขาต่างๆ
6 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย ณ วัดถาวรวราราม อ.หาดใหญ่
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย ณ วัดถาวรวราราม อ.หาดใหญ่
5 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ การทำเครื่องแกงเพื่อการค้า ระหว่างวันที่ 18-27 ธันวาคม 2559 ณ หมู่ที่ 2 ที่ทำการบ้านกำนัน ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ การทำเครื่องแกงเพื่อการค้า ระหว่างวันที่ 18-27 ธันวาคม 2559 ณ หมู่ที่ 2 ที่ทำการบ้านกำนัน ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
น ายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
น ายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา พบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเเละนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเเสดงความคิดเห็น การป้องกันเเละปราบปรามทุจริต วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
คณะครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเเละนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการเเสดงความคิดเห็น การป้องกันเเละปราบปรามทุจริต วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
9 / พ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดโครงการย้อมผ้าสีดำให้กับประชาชนเพื่อถวายแด่พ่อหลวง วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดโครงการย้อมผ้าสีดำให้กับประชาชนเพื่อถวายแด่พ่อหลวง วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
9 / พ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
คณะครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาร่วมเป็นสักขีพยานมอบของจากท่านผู้ว่าราการจังหวัดสงขลา ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตำบลคลองอู่ตะเภา
คณะครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาร่วมเป็นสักขีพยานมอบของจากท่านผู้ว่าราการจังหวัดสงขลา ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตำบลคลองอู่ตะเภา
8 / พ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เเบบครัวเรือน
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เเบบครัวเรือน
8 / พ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานตำบลคลองอู่ตะเภา หมู่ที่๒
แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานตำบลคลองอู่ตะเภา หมู่ที่๒ ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


 

กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
นางสาวเบญจรัตน์ ศรียะพันธุ์ โทร.087-8375395

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05