[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

4 / มิ.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมประชุมประชุมสัญจรกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ที่ทำการบ้านกำนัน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมประชุมสัญจรกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ที่ทำการบ้านกำนัน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
31 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมกับสภาวัฒนาธรรมตำบลคลองอู่ตะเภา ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำดอกไม้จันท์ ณ สนง.วัฒนธรรม จ.สงขลา วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมกับสภาวัฒนาธรรมตำบลคลองอู่ตะเภา ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำดอกไม้จันท์ ณ สนง.วัฒนธรรม จ.สงขลา วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
30 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กศน.อำเภอหาดใหญ่กับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องนพเก้า สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กศน.อำเภอหาดใหญ่กับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องนพเก้า สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาด
30 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ปฐมนิเทศนักศึกษาตำบลคลองอู่ตะเภา โดยมีกำนันตำบลคลองอู่ตะเภาให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดในชุมชน วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 มีนักศึกษากศน.เข้าร่วมจำนวน 42 คน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล ปฐมนิเทศนักศึกษาตำบลคลองอู่ตะเภา โดยมีกำนันตำบลคลองอู่ตะเภาให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดในชุมชน วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 มีนักศึกษากศน.เข้าร่วมจำนวน 42 คน
29 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 กับปกครองท้องที่ตำบลคลองอู่ตะเภา ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 4 เมษายน 2560
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 กับปกครองท้องที่ตำบลคลองอู่ตะเภา ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 4 เมษายน 2
29 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล และเครือข่าย กลุ่มอาชีพเครื่องแกงเพื่อการค้าตำบลคลองอู่ตะเภาไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเครื่องแกงตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล และเครือข่าย กลุ่มอาชีพเครื่องแกงเพื่อการค้าตำบลคลองอู่ตะเภาไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเครื่องแกงตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
15 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล และเครือข่าย ส่งเสริมการอ่าน
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล และเครือข่าย ส่งเสริมการอ่าน
2 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล และเครือข่าย เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชนเเละเครือข่าย วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบล และเครือข่าย เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบ้านหนังสือชุมชนเเละเครือข่าย วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
31 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครู กศน ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดกิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลคลองอู่ตะเ
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครู กศน ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดกิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลคลองอู่ตะเ
31 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางวิไลลักษณ์ หมัดชะบูรณ์ ครูอาสาสมัคร จัด โครงการโภชนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางวิไลลักษณ์ หมัดชะบูรณ์ ครูอาสาสมัคร จัด โครงการโภชนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ตำบลคลองอู่ตะเภา
27 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจกิพอเพียง ตำบลคลองอู่ตะเภา วันที่ 26 มีนาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวธราทิพย์ สามงามทอง ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจกิพอเพียง ตำบลคลองอู่ตะเภา วันที่ 26 มีนาคม 2560
27 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เครือข่ายและองค์กรนักศึกษาพร้อมนักศึกษาตำบลคลองอู่ตะเภา ร่วมบริจาคทำกันสาดให้กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
เครือข่ายและองค์กรนักศึกษาพร้อมนักศึกษาตำบลคลองอู่ตะเภา ร่วมบริจาคทำกันสาดให้กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
1 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเข้าร่วมโครงการพัฒนาการสื่อสารความรู้เเละประชาสัมพันธ์ ด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพแก่ครูกศน./ครูมัธยม และอุดมศึกษา วันที่ 27 กุมภสพันธ์ 2560 ณ โรงเเรมลีกาเด้น หาดใหญ่
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาเข้าร่วมโครงการพัฒนาการสื่อสารความรู้เเละประชาสัมพันธ์ ด้านสิทธิหลักประกันสุขภาพแก่ครูกศน./ครูมัธยม และอุดมศึกษา วันที่ 27 กุมภสพันธ์ 2560 ณ โรงเเรมลีกาเด้น หาดใหญ่
1 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภานำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล ศอบต. ณ สนามกีฬาจิระนคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภานำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล ศอบต. ณ สนามกีฬาจิระนคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
1 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเข้าร่วมค่ายยาเสพติด ณ เรือนไทยทักษิณา วันที่ 1-3 มีนาคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเข้าร่วมค่ายยาเสพติด ณ เรือนไทยทักษิณา วันที่ 1-3 มีนาคม 2560
26 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาจัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาจัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา
26 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ประเมินการอ่าน-เขียน นักศึกษาทุกระดับ
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ประเมินการอ่าน-เขียน นักศึกษาทุกระดับ
15 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม Excellent Model School เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพละประชารัฐ ภาคใต้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม Excellent Model School เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพละประชารัฐ ภาคใต้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
15 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.หาดใหญ่ มอบหมายให้ ได้มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษา เข้าร่วมกับ นายศุภวิทย์ สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอ นายอนันต์ มานะการ กำนันตำบลคลองอู่ตะเภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองอู่ตะเภา ร่
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.หาดใหญ่ มอบหมายให้ ได้มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา นำนักศึกษา เข้าร่วมกับ นายศุภวิทย์ สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอ นายอนันต์ มานะการ กำนันตำบลคลองอู่ตะเภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองอู่ตะเภา ร่
30 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน การอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา วันที่ 22 มกราคม 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา จัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน การอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ณ กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา วันที่ 22 มกราคม 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 

กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภา ม.2 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
นางสาวเบญจรัตน์ ศรียะพันธุ์ โทร.087-8375395

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05