[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นาย วิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ ประสิทธิ์

จันทร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นาย วิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ ประสิทธิ์ ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษามุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะผาสุขอิสลาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายปอเนาะละ 20 คน ซึ่งมีลักษณะของกิจกรรมจะเป็นดังนี้
1.การจัดมุมหนังสือภายในสถาบันศึกษาปอเนาะ  
2.การฝึกการอ่าน-การเขียนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาในสถาบันปอเนาะ 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี นางสาวอาฉ๊ะ  หมัดอาด้ำ ครูที่ปรึกษาประจำตำบล เป็นผู้นิเทศ รายละเอียดดังภาพประกอบ
เข้าชม : 56


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประขุมเล็ก สกร.ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 16 / มิ.ย. / 2567
      ประชุมติดตามงานการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ (งานพื้นฐาน) ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 16 / มิ.ย. / 2567
      ครู ศกร.ระดับตำบล 14 ตำบล ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ ร่วมบรรณาธิการ ปฎิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 16 / มิ.ย. / 2567
      ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตำบลนาทับ จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ 16 / มิ.ย. / 2567
      ครู ศกร. ระดับ ตำบลนาทับ พร้อมด้วย นักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตั๊รตีลิลกุรอ่าน หมู่ที่ 13 และศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาทับ หมู่ที่ 14 ตำบลนาทับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 16 / มิ.ย. / 2567


 
กศน.ตำบลนาทับ
บ้านคลองสอง หมู่ที่ 14 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 โทรศัพท์ 08-4637-4960
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05