[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะโหนง

จันทร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2567


 วันที่  12 มกราคม. พ.ศ. 2567 ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร  โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ  ให้ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลจะโหนง ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2567  ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะโหนง ภาคีเครือข่ายในตำบล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงกานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำแซนวิชและเคื่องดื่มเพื่อการค้า และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชน ผู้เข้าร่วมงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งมีนางสาวกิ่งกาญจน์ ฤทธิ์ทอง เป็นผู้นิเทศ ให้คำปรึกษา กำลังใจในการจัดกิจกรรม


เข้าชม : 99


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมไตรมาส 3 - 4 20 / ก.ค. / 2567
      โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอจะนะ 19 / ก.ค. / 2567
      โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนคนพิการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพ รุ่นที่ 4 19 / ก.ค. / 2567
      โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 19 / ก.ค. / 2567
      เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อติดตามงานโดยนัดหมายครู ศกร.ทุกตำบล 13 / ก.ค. / 2567


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05