[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชายแดนใต้ หลักสูตร 18 ชั่วโมง (กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาต่างประเทศสู่การประกอบอาชีพ)

พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566


 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ ให้นางจิรวรรณ  ศรีสุก ครู พร้อมด้วยบุคลากรจำนวน 5 คน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชายแดนใต้ หลักสูตร 18 ชั่วโมง (กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาต่างประเทศสู่การประกอบอาชีพ)     ณ ห้องประชุมล่องแก่งนายพล ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 76 คน เข้าร่วมโครงการการจัดกิจกรรมซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีนายกามาลุดดีน  ราชชำรอง หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการศึกษาภาคีเครือข่ายและโครงการพิเศษ นิเทศการจัดกิจกรรม ดังภาพประกอบ
  


เข้าชม : 142


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรมไตรมาส 3 - 4 20 / ก.ค. / 2567
      โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษา สกร.ระดับอำเภอจะนะ 19 / ก.ค. / 2567
      โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนคนพิการในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีคุณภาพ รุ่นที่ 4 19 / ก.ค. / 2567
      โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 19 / ก.ค. / 2567
      เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อติดตามงานโดยนัดหมายครู ศกร.ทุกตำบล 13 / ก.ค. / 2567


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05