[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

24 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ทีมงานสิ่งแวดล้อม และอบต.จะโหนง มาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการบริหารขยะ กับกลุ่มอสม.ต.จะโหนง ณ รพ.สต.บ้านตรับ ม.9 ต.จะโหนง
วันที่24ม.ค.2560 ทีมงานสิ่งแวดล้อม และอบต.จะโหนง มาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการบริหารขยะ กับกลุ่มอสม.ต.จะโหนง ณ รพ.สต.บ้านตรับ ม.9 ต.จะโหนง
16 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่14 ม.ค.60 ครูกศน.ตำบลจะโหนงเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านทางควาย
วันที่14 ม.ค.60 ครูกศน.ตำบลจะโหนงเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านทางควาย
13 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพพื้นฐานระยะสั้น เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนฯ หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์อาหารโภชนาการ
วันที่ 11-12 มกราคม 2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพพื้นฐานระยะสั้น เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนฯ หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภ
13 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ พร้อมด้วยตัวแทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการอ.จะนะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ บ้านคลองสอง ม.14 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเ
วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ พร้อมด้วยตัวแทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการอ.จะนะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ บ้านคลองสอง ม.14 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเ
10 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
อบจ.สงขลา เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
อบจ.สงขลา เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
10 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่10 ม.ค.2560 รพ.สต.บ้านตรับ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ไข้เลือดออก พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
วันที่10 ม.ค.2560 รพ.สต.บ้านตรับ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ไข้เลือดออก พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
10 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 8 ม.ค.2560ศูนย์ตาดีกามัสยิดบุสตานุดดีน บ้านตรับ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
วันที่ 8 ม.ค.2560 ศูนย์ตาดีกามัสยิดบุสตานุดดีน บ้านตรับ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560
3 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09 นนายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอจะนะ และนายกอรี เจะอุมา กำนัน ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวต้อนรัล ในการอบรม โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน \\\"พัฒนาแกนนำสุขภาพ\\\" (Health Leader)
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09 นนายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอจะนะ และนายกอรี เจะอุมา กำนัน ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวต้อนรัล ในการอบรม โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน \\\"พัฒนาแกนนำสุขภาพ\\\" (Health Leader)
19 / ธ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลจะโหนง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลจะโหนง
10 / ธ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ภายใต้การอำนวยการของนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ โดยนายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอจะนะ ประธานในที่ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อำเภอจะนะ ให้แก่ ผอ.รพ.สต.,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง 2
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ภายใต้การอำนวยการของนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ โดยนายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอำเภอจะนะ ประธานในที่ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อำเภอจะนะ ให้แก่ ผอ.รพ.สต.,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง 2

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05