[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง \"สัญญาณจากฟ้า VR009\"
ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง \"สัญญาณจากฟ้า VR009\"   เข้าชม :  [663]
นิทานสอนใจ : กล่องกระดาษของพ่อ
นิทานสอนใจ : กล่องกระดาษของพ่อ   เข้าชม :  [933]
บทความของพ่อ เรื่อง น้ำพระทัยหลั่งรินทั่วแผ่นดินไทย
บทความของพ่อ เรื่อง น้ำพระทัยหลั่งรินทั่วแผ่นดินไทย   เข้าชม :  [648]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [689]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [1808]
 

นวัตกรรม“ANIMATION การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข สกร.อำเภอบางกล่ำ”
นวัตกรรม“ANIMATION การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข สกร.อำเภอบางกล่ำ”  เข้าชม :  [49]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
นวัตกรรม“ANIMATION การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข สกร.อำเภอบางกล่ำ”12 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [70]
ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์25 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [494]
คณะครูกศน.ตำบลแม่ทอม จัดกิจกรรมรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านกลาง10 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [581]
คณะครูกศน.ตำบลแม่ทอม นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดสงขลาเกมส์ ครั้งที่ ๔๕9 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [545]
ครูศรช.ตำบลแม่ทอม พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐8 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [527]

25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์
ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐  เข้าชม :  [576]

10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.ตำบลแม่ทอม จัดกิจกรรมรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านกลาง
คณะครูกศน.ตำบลแม่ทอม จัดกิจกรรมรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านกลาง  เข้าชม :  [589]

9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.ตำบลแม่ทอม นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดสงขลาเกมส์ ครั้งที่ ๔๕
คณะครูกศน.ตำบลแม่ทอม นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดสงขลาเกมส์ ครั้งที่ ๔๕  เข้าชม :  [585]

8 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูศรช.ตำบลแม่ทอม พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
รูศรช.ตำบลแม่ทอม พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  เข้าชม :  [618]

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูศรช.ตำบลแม่ทอม ทดสอบการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลแม่ทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ครูศรช.ตำบลแม่ทอม ทดสอบการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลแม่ทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  เข้าชม :  [593]

9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูศรช.ตำบลแม่ทอม พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ครูศรช.ตำบลแม่ทอม พบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ปลาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลแม่ทอม  เข้าชม :  [441]

28 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลแม่ทอม \\\"อุทยานการเรียนรู้บ้านแม่ทอมตก\\\"
อุทยานการเรียนรู้บ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ  เข้าชม :  [663]
27 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ \\\\\\\"วัดนารังนก\\\\\\\"
\\\\\\\"วัดนารังนก\\\\\\\"  เข้าชม :  [916]
27 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลแม่ทอม \\\\\\\"วัดคูเต่า\\\\\\\"
\"วัดคูเต่า\"  เข้าชม :  [882]

 

 
 
 
 
 
 


 

 นางชุติมา พูลเกิด

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบางกล่ำ


นายชอบ  สุวรรณชาตรี
หัวหน้า ครูกศน.ตำบลแม่ทอมนายวิโรจน์  แก้วชูเชิด
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.ตำบลแม่ทอม)


นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองแกมแก้ว
ครูศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบลแม่ทอม)
 

 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที

 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT


 
 
สกร.ตำบลแม่ทอม
หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

โทร  064-2823268 (อ.ชอบ) , 081-8975344 (อ.สุดารัตน์) , 098-0285052  (อ.สิทธิพงษ์)
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05