[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
คณะกรรมการ กศน.ตำบลสะกอม  :  แหล่งเรียนรู้ราคาถูก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา
...............................................
๑.ประธานกรรมการ
 ๑.ชื่อ-สกุล นายกเมต  ติเอียดย่อ
  ตำแหน่ง นายกองค์บริหารส่วนตำบลสะกอม    หมู่ที่ ๘  บ้านเขาน้อย
 ๒.กรรมการ
  ๒.พ.ต.ท.ฉลอง  ยิ่งคง    สภ.ห้วยปลิง
  ตำแหน่ง สวป.สภ.ห้วยปลิง   กรรมการ
  ๓.นายธวัชชัย หรนจันทร์    ปลัดฯ อำเภอ
  ตำแหน่ง ปลัดฯ ตำบลสะกอม   กรรมการ
  ๔.นายธราเทพ   แก้วเกาะสะบ้า   รร.บ้านพรุหลุมพี
  ตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านพรุหลุมพี   กรรมการ
  ๕.นายอาซิ    หมัดเจริญ    รองประธานกรรมการ
  ตำแหน่ง กำนันตำบลสะกอม   หมู่ที่  ๘  บ้านเขาน้อย
๖.นายวรรณะ  เจริญสิน    หมู่ ๓  ตำบลสะกอม
ตำแหน่ง สารวัตรกำนันตำบลสะกอม  กรรมการ
  ๗.นายยงยุทธ   เพ็ญสุข    รองประธานกรรมการ
  ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.สะกอม  หมู่ที่  ๕  บ้านท่าแมงลัก
  ๘.นายวิน  บุญเรืองรุ่ง    หมู่ที่ ๖  บ้านแซะ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖    กรรมการ
๙.นายสิรวิชญ์   ไชยทอง   หมู่ที่  ๗ บ้านพรุโต๊ะคอน
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗    กรรมการ
๑๐.นายวีระยุทธ์   หมีนหีม   หมู่ที่ ๔  บ้านพรุหลุมพี
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗    กรรมการ
๑๑.นายยาวาเหตุ  มะสะหมะ   หมู่ที่ ๓  บ้านม่วงถ้ำ
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓    กรรมการ
๑๒.นายสมหวัง  ยะมันยะ    หมู่ที่ ๒  บ้านสวรรค์
ตำแหน่ง ศิษย์เก่า     กรรมการ
๑๓.นายประเสริฐ  ซาหีมซา   หมู่ที่  ๑ บ้านปากบางสะกอม
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑    กรรมการ
๑๔.นายอับดุลวาหับ  เต่ะหยอ   หมู่ที่  ๔  บ้านพรุหลุมพี
ตำแหน่ง ประธานองค์กรนักศึกษา    กรรมการ
๑๕.นาวสาวพรพรรณ   สุวรรณรัตน์  กรรมการ
ตำแหน่ง รองประธานองค์กรนักศึกษา  กรรมการ
๑๖. นางสาวสุภิศรา  บุญช่วย   กศน.ตำบลสะกอม
ตำแหน่ง  หน. กศน.ตำบลสะกอม   กรรมการและเลขานุการ
 เข้าชม : 702
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม
 ม.5  บ้านท่าแมงลัก ต.สะกอม อ.เทพา  จ.สงขลา  90110  โทรศัพท์ 0 95 579 8945

supi_sara555@hotmail.com , facebook : Kai supisara
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05