[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

7 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ต.สะกอม จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วันที 2 มีนาคม 2560 กศน.ต.สะกอม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.ตำบล
7 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ต.สะกอม ร่วมโครงการดนตรีชายเลเทพา ฯ ครั้งที่ ๒
นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. กศน.ต.สะกอม ร่วมโครงการดนตรี ชายเล ชวนเพื่อน เที่ยวเทพา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ สาธิตอาชีพ จำหน่ายสินค้า ผลิตผลทางการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ
7 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมสังเกตการณ์แผนเผชิญเหตุฯ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. หน. กศน.ต.สะกอม ร่วมโครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุตามยุทธ์ศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม ณ สนาม รร.บ้านปากบางสะกอม ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
7 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลสะกอม หมุนเวียนสื่อ บ้านหนังสือชุมชน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 หน.กศน.ต.สะกอม หมุนเวืยนสื่อหนังสือธรรมะ นวนิยาย นิตยสารและเยี่ยมบ้านหนังสือชุมชน ม.1-8 ต.สะกอม อ.เทพาค่ะ
4 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นศ.กศน.ต.สะกอม เข้าสอบ N-NET ณ รร.บ้านแม่ที
วันที่ 22 มค. 2560 เวลา 08.30 น.นศ.กศน.ต.สะกอม เข้าสอบ n net ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ณ รร.บ้านแม่ทีค่ะ
4 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ต.สะกอม ร่วมจัดโครงการ ดนตรี ชายเลเทพาฯ
วันที่ 14 มค. 2560ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อ.เทพา ให้ คณะครู กศน.ต.สะกอมให้บริการน้ำดื่มและขนมไทยเพื่อสุขภาพที่ ชายหาดเขาน้อย ในงานดนตรีชายเลเทพา วันเสาร์กลางเดือนชวนเพื่อนเที่ยวเทพา ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
4 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ตำบลสะกอม ร่วมจัดกิจกรรใวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.หน. กศน.ต สะกอมได้รับมอบหมายจาก ผอ กศน.อ.เทพา ให้ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานีบริการทางวิชาการชุมชนเทพา ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลาค่ะ
4 / ก.พ. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
หน.กศน.รับมอบ อุปกรณ์กีฬาจากผู้แทนนายก อบต.สะกอม
วันที่ 26 มค. 60 หน.กศน.ต.สะกอม รับมอบอุปกรณ์ จากผู้แทน นายก อบต.สะกอมค่ะ
4 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมบริจาค ปัจจัยและถุงยังชีพ
วันที่ 20,24 มค. 60 หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่วัดโคกพยอมวนาราม ม.๕ ต.เกาะสะบ้า, บริจาคถุงยังชีพที่ สนง.กศน.จ.สงขลาและ ถวายถุงยังชีพ แด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดคงคาสวัสดิ์ ม.๕ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
6 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ต.สะกอม บริจาค ของขวัญวันเด็ก
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ หน.กศน.ต.สะกอม มอบขวัญวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการทางวิชาการเทพา ม.๑ ต.สะกอม อ.เทพา จำนวน ๑๒ ชิ้น
6 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสะกอม จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้า
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.ต.สะกอม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง วิชา การเพาะเห็ดนางฟ้า ณ กศน.ตำบลสะกอม
18 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.สะกอม ส่ง นศ.ร่วมอบรมช่างซ่อมคอมพิวเอตร์
วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.ต.สะกอม ร่วมส่ง นศ. เข้าอบรมด้านอาชีพ โครงการตามนโยบายเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ภายใต้โครงการส่งเสริมแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อเพ่ิมโอกาสและเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในสาม จว. ชายแดนใต้ ณ รร.วัดคงคาสวั
18 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ต.สะกอม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุภิศรา บุญช่วย หน.กศน.ต.สะกอม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.เทพา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลสะกอม ณ ศูนย์บริการทางวิชาการชุมชนอำเภอเทพา จ.สงขลา ค่ะ
18 / ธ.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ต.สะกอม ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลสะกอม
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุภิศรา บุญช่วย หัวหน้า กศน.ตำบลสะกอม ได้รับมอบหมาย จาก ผอ.กศน.อ.เทพา เข้าร่วมประชุม กม. ตำบลสะกอม ณ รร.บ้านม่วงถ้ำ หมู่ที่ ๓ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
25 / ต.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ตำบลสะกอม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายฯ
วันที่๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมสวดพระอภิธรรมและทำบุญอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
19 / ต.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
หน.กศน.ตำบลสะกอม ประชุมประจำสัปดาห์
หน.กศนตำบลสะกอม เข้าประชุมประจำสัปดาห์ ณ กศน.อ.เทพา เพื่อเตรียมพร้อมการให้บริการย้อมผ้าสีดำแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลสะกอม
15 / ต.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
หน.กศน.ตำบลสะกอมและนักศึกษา กศน.ต.สะกอมศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย
วันที่ ๑๕ตุลาคม ๒๕๕๙ ครู กศน.ตำบลสะกอม และนักศึกษา กศน.ต.สะกอมร่วมศึกษาดูงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ เมืองอลอ สตาร์ ประเทศมาเลเซีย ค่ะ
11 / ต.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนท. บ.แคท เทเลคอม ได้มาติดตั้ง สายอินเตอร์ ที่ กศน.ตำบลสะกอม
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๑๐ น. จนท.บ.แคช เทเลคอม จำนวน ๔ คน ได้เดินทางมาติดตั้งสายอินเตอร์ ที่ กศน.ตำบลสะกอม โดยมี หน. กศน.ตำบลสะกอมและนักศึกษา ให้การต้อนรับค่ะ
5 / ต.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
วันที่ 3 ตค. 59 ผอ.กศน.อ.เทพา มอบหมายให้ นส.สุภิศรา บุญช่วย เข้าร่วมประชุมคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาฯ
วันที่ 3 ตค. 59 ผอ.กศน.อ.เทพา มอบหมายให้ นส.สุภิศรา บุญช่วย หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมประชุมคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย อำเภอเทพา ณ โรงเรียนบ้านปา
12 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ต.สะกอม จัดอาชีพระยะสั้น ๕ ชั่วโมง
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กศน.ต.สะกอม จัดโครงการอาชีพระยะสั้น หลักศูตร ๕ ชั่วโมง เนื่องในวันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือสากล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม
 ม.5  บ้านท่าแมงลัก ต.สะกอม อ.เทพา  จ.สงขลา  90110  โทรศัพท์ 0 95 579 8945

supi_sara555@hotmail.com , facebook : Kai supisara
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05