[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ศกร.ระดับตำบลเทพา รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ม.ต้น ณ ศกร.ระดับตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

พุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567


 วันที่  12  มิถุนายน  2567 นางสาวพัชรี  ไชยโรจน์  ผอ.สกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวนูรีย๊ะ  ยีหรัน ครูอาสาฯประจำศรช. จัดกระบวนการเรียนรู้นักศึกษา ระดับ ม.ต้น  รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ความพอเพียง พอประมาณ และหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไ ณ ศกร.ระดับตำบลเทพา  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  
เข้าชม : 32


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนองค์กรนักศึกษา บัณฑิตอาสา ฯ และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชน อายุ 15-60 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และหลุดออกจากนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ตำบลเ 14 / ก.ค. / 2567
      โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนและแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด \"เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด\" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE มีทักษะแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์อย่างห 28 / มิ.ย. / 2567
      โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนและแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด \"เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด\" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE มีทักษะความสามารถเชิงสร้างสรรค์อย่างหลากห 27 / มิ.ย. / 2567
      สกร.ระดับอำเภอเทพา ดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สกร.ระดับอำเภอเทพา รุ่นที่ 920/สข.13 โดยมีวัตถุเพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและสามารถนำความรู้ 24 / มิ.ย. / 2567
      ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทพาได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนองค์กรนักศึกษาผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเทพา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับดีมาก 12 / มิ.ย. / 2567


 
กศน.ตำบลเทพา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ชั้น 2 อาคารกองการศึกษา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์ 081-0960153 , 089-6556221 , 087-2901029 E-mail : nongnu_17@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05