[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับตำบล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร ฯ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การทำกิจกรรม กพช. การสร้างข้อตกลงในการพบกลุ่ม ทำสัญญาการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567


 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการสกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายคณะครูศกร.ระดับตำบลเทพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับตำบล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร ฯ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การทำกิจกรรม กพช. การสร้างข้อตกลงในการพบกลุ่ม ทำสัญญาการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคัดเลือกองค์กรนักศึกษาระดับตำบล ที่ขับเคลื่อนโดยตัวแทนองค์กรศึกษา สกร.ระดับอำเภอเทพา ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาเทพา


เข้าชม : 21


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทพาได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนองค์กรนักศึกษาผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเทพา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับดีมาก 12 / มิ.ย. / 2567
      กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ศกร.ระดับตำบลเทพา รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ม.ต้น ณ ศกร.ระดับตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 12 / มิ.ย. / 2567
      กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย และแผนเผชิญเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย แก่ครู บุคลากร และองค์กรนักศึกษาสกร.ระดับอำเภอเทพา 16 / พ.ค. / 2567
      กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับตำบล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร ฯ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การทำกิจกรรม กพช. การสร้างข้อตกลงในการพบกลุ่ม ทำสัญญาการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 16 / พ.ค. / 2567
      วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวย สกร.ระดับอำเภอเทพา ประชุมครูและบุคลากร เพื่อวางแผนดำเนินงานและติดตามงาน 👉การรับสมัครและการจัดเตรียมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 👉การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล 16 / พ.ค. / 2567


 
กศน.ตำบลเทพา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ชั้น 2 อาคารกองการศึกษา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์ 081-0960153 , 089-6556221 , 087-2901029 E-mail : nongnu_17@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05