[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวนูรีย๊ะ ยีหรัน ครูอาสาฯประจำศรช. #เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเทพาร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย

พุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567


 วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวนูรีย๊ะ ยีหรัน ครูอาสาฯประจำศรช. เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. การดำเนินงานของระบบ THAi ID ให้ผู้นำชุมชนเพิ่มยอดการสมัครและการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันตำบลเทพา มีผู้ใช้งาน THAi ID เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 60 และให้ดำเนินการต่อไป
2. การแก้ไขปัญหาเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้มีการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
3. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาในปีนี้ ให้ อบต.ตำบลเทพา หาแนวทางในการแก้ไปต่อไปเรื่องการสร้างแหล่งสำรองน้ำ
4. การจัดตั้งตลาดเกษตรที่สี่แยกพระพุทธเพื่อให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ.สงขลา
5. การเข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
และในส่วนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สกร.ระดับอำเภอเทพา ที่ได้ชี้แจงให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ได้แก่ การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ การสำรวจข้อมูลเด็กอายุ 6- 15 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ การสำรวจความต้องการอาชีพในช่วงไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มี นายดนเลาะ ยีกับจี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์หัวเขื่อน ม.5 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


เข้าชม : 28


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ (MOE Safety Center) ของผู้เรียน สกร.ระดับอำเภอเทพา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 14 / ก.ค. / 2567
      โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT ของผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาในสังคมโลกไร้พรมแดน 14 / ก.ค. / 2567
      \"รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา\" โดยมอบหมายให้นางสาวหับเส๊าะ บินเด็น ครู ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนำชมคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรว 28 / มิ.ย. / 2567
      นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นิทรรศการได้จัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 25 / มิ.ย. / 2567
      ศกร.ระดับตำบลเทพา จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน (BBL)ให้กับนักศึกษาระดับ ม.ปลาย รายวิชา ภาษาไทย เรื่อง วรรณกรรมชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมชุมชน และวรรณกรรมท้องถิ่น ซึ่งได้นำเรื่องวรรณกรรมทั้ 24 / มิ.ย. / 2567


 
กศน.ตำบลเทพา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ชั้น 2 อาคารกองการศึกษา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์ 081-0960153 , 089-6556221 , 087-2901029 E-mail : nongnu_17@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05