[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [2033]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [22236]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [1064]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [828]
อาบน้ำให้หมดจด ห่างไกลโรคภัย
ชื้อโรคที่ติดต่อกันทางสัมผัส ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามพวกเราโดยไม่ รู้เนื้อรู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นโรคตาแด   เข้าชม :  [22625]
 

สกร.ระดับอำเภอเทพา ดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สกร.ระดับอำเภอเทพา รุ่นที่ 920/สข.13 โดยมีวัตถุเพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและสามารถนำความรู้
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้บุคลากร สกร.ระดับอำเภอเทพา ดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สกร.ระดับอำเภอเทพา รุ่นที่ 920/สข.13 โดยมีวัตถุเพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้  เข้าชม :  [3]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทพาได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนองค์กรนักศึกษาผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเทพา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับดีมาก12 / มิ.ย. / 2567  เข้าชม :  [14]
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ศกร.ระดับตำบลเทพา รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ม.ต้น ณ ศกร.ระดับตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา12 / มิ.ย. / 2567  เข้าชม :  [13]
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย และแผนเผชิญเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย แก่ครู บุคลากร และองค์กรนักศึกษาสกร.ระดับอำเภอเทพา16 / พ.ค. / 2567  เข้าชม :  [24]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับตำบล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร ฯ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การทำกิจกรรม กพช. การสร้างข้อตกลงในการพบกลุ่ม ทำสัญญาการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล16 / พ.ค. / 2567  เข้าชม :  [28]
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวย สกร.ระดับอำเภอเทพา ประชุมครูและบุคลากร เพื่อวางแผนดำเนินงานและติดตามงาน &#128073;การรับสมัครและการจัดเตรียมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 &#128073;การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล 16 / พ.ค. / 2567  เข้าชม :  [30]

25 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นิทรรศการได้จัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้ครูและบุคลากร นำผู้เรียน สกร.ระดับอำเภอเทพา &#128681;เข้าชมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม  เข้าชม :  [0]

24 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเทพา จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน (BBL)ให้กับนักศึกษาระดับ ม.ปลาย รายวิชา ภาษาไทย เรื่อง วรรณกรรมชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมชุมชน และวรรณกรรมท้องถิ่น ซึ่งได้นำเรื่องวรรณกรรมทั้
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวนูรีย๊ะ ยีหรัน ครูอาสาฯประจำศรช. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน (BBL)ให้กับนักศึกษาระดับ ม.ปลาย รายวิชา ภาษ  เข้าชม :  [1]

24 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการตลาดเกษตร อบจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว 1อำเภอ 1 ตลาดเกษตร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการนำอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ของดีของชุมชน ของดีของกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ โดยมี นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร เ
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้ บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทพา โซนหาดทรายขาวเข้าร่วมออกบูธ จำหน่ายสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร ในโครงการตลาดเกษตร อบจ.ประจำปีงบประมาณ  เข้าชม :  [1]

12 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเทพา ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ระดับตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเทพา ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ระดับตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [13]

12 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวนูรีย๊ะ ยีหรัน ครูอาสาฯประจำศรช. #เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเทพาร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวนูรีย๊ะ ยีหรัน ครูอาสาฯประจำศรช. #เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเทพาร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย  เข้าชม :  [12]

12 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทพา พร้อมด้วยครูและบุคลากรร่วมรับมองธงและร่วมงานเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเ  เข้าชม :  [13]