[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

    การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

             เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกระบบโรงเรียน  โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย  กศน.ตำบลวังใหญ่  ได้จัดกิจกรรมให้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคม เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพันาทักษะชีวิต

 

      วันที่  14  มกราคม  2560  กศน.ตำบลวังใหญ่  จัดกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง  โดยปราชญ์เกษตรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลวังใหญ่
 เข้าชม : 592
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังใหญ่  สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1  บ้านคลองยอ  ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์  089-974-3943
website :  
http://sk.nfe.go.th/thepa03/    Facebook
https://www.facebook.com/#!/nfewangyai/?fref=ts
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05