[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


ทำเนียบบุคลากร

 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพาอำเภอเทพา

 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวพัชรี ไชยโรจน์
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา


 
 

นางสาวพรศรี ชัยสงคราม
ตำแหน่ง  ครู

นางสาววิไลลักษณ์ ยอดเพ็ช
ตำแหน่ง  บรรณารักษ์

     


        
นางสาวโรสนานี
หะยีสะแม
ตำแหน่ง  
ครู

นางสาววัลยา
หะยีแวหะมะ
ตำแหน่ง  
ครู

 นางสาวปิยะรัตน์
จันทร์เพชร
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวหับเส๊าะ
บินเด็น
ตำแหน่ง  ครู


       
     .           
 นายณัฏฐกรณ์
สงนุ้ย
ตำแหน่ง ครู

 นางสาวศุภลักษณ์
มณีรัตน์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

 นางสาวหทัยชนก
สิริสกุลรุ่งเรือง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


 
พนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ กศน.


 
นางสาวนาถฤดี
จิตภักดี
 
ครูอาสาสมัคร กศน.

นางเฉลิมขวัญ
เทพประดิษฐ์
 ครูอาสาสมัคร กศน.

 นางนุชจรี รัตนะ
 ครูอาสาสมัคร กศน.


นางสาวธนวรพรรณ
ทองจันทร์
 ครูอาสาสมัคร กศน.


พนักงานราชการตำแหน่งครู  กศน. ตำบล

 

 
             
                                             
                                                 ครู กศน. ตำบล

 
พนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

 
นางรัตติกาล
ท่อนทอง
ครูอาสาสมัคร ศรช.


นายอุดม บุญมี
ครูอาสาสมัคร ศรช. นางสาวสุภิศรา บุญช่วย
ครูอาสาสมัคร ศรช.


นายฮารอมัยน์
หลงมีหนา
ครูอาสาสมัคร ศรช.

       
\  
 นางอรอนง
พุทธปาน
ครูอาสาสมัคร ศรช.
 นางสาวนูรีย๊ะ
ยีหรัน
 ครูอาสาสมัคร ศรช.
 

 
พนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครในสถาบันปอเนาะ

 
นางดาริยา มะแช
ครูอาสาสมัครปอเนาะ


นายมูฮัมหมัตซาอุดี บาโง  
ครูอาสาสมัครปอเนาะ


   นางสาวมะลิวรรณ   โอกาศ
ครูอาสาสมัครปอเนาะ


นางสาวอาปีส๊ะ
ปีไสย
ครูอาสาสมัครปอเนาะ

       
    
นางสาวศิริพรรณ
บูเก็ม
 
ครูอาสาสมัครปอเนาะ


    นายยุทธพงษ์     สุหลง 
ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครปอเนาะ


 นางสาววิภาวี นิโอ๊ะ
ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครปอเนาะ


 
 
 
ครูการศึกษาพิเศษ


              
 
                                                  นายธนพล รัตนะ
                                                                           

 
 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

              
                                              นายอับดุลวาฮับ เตะยอ
  

    เข้าชม : 4248
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา เลขที่ 26 ถนนเทพา-ลำไพล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150    โทร  0-74376-497
http://sk.nfe.go.th/thepa facebook : สกร.อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา youtube : สกร.อำเภอเทพา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05