[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
คณะกรรมการ กศน.ตำบล

1.            ร.ต.ต. เสนอ          เพชรประดับ                ประธาน

2.            นายพิภพ                นพรัตน์                       รองประธาน

3.            นางดารุณี              แมงทับ                        กรรมการ

4.            นายจริญ                วงศ์มณี                        กรรมการ

5.            นายทิพย์มงคล       ขุนไชย                        กรรมการ

6.            นายบรรจง             แก้วแสงอ่อน               กรรมการ

7.            นายยงยุทธ             อิสโร                           กรรมการ

8.            นางสาวอุไรรัตน์   แมงทับ                         กรรมการ

9.            นางดารารัตน์        สีนาม                           กรรมการ

10.    นางดารารัตน์        พูลแก้ว                           กรรมการ

11.    นางสาวดารารัตน์  รอดผล                           กรรมการ/เลขานุการ
เข้าชม : 634
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสนามชัย
ถนนเขาแดง - ระโนด  ตำบลสนามชัย  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ 074-205123, 087-3956914
โทรสาร  074-205123 
su_dararat2517@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05