[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
แหล่งเรียนรู้
1.การทำไร่นาสวนผสม นางสาวกานดา  กาลวงศ์ บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
2.การเพาะเห็ด นางพรรัตน์  แก้วแสงอ่อน บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ที่ 3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
3.การทำไร่นาสวนผวม นายไข่  ประทุมวัลย์ บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
4.การถนอมอาหาร  นางสมใจ  พร้อมมูล  หมู่ที่ 3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
5.แพทย์แผนไทยและสมุนไพร  นายเนียม  ประทุมวัลย์  บ้านเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 4 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
6.แพทย์แผนไทยและสมุนไพร  นางสาวถนอม  ไพรัช  บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
7. ศาสนาประเพณีและพิธีกรรม  นายดวน  จันทร์ประทุม บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
8.ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม นายธีรศักดิ์  ศรีสุข บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
9.ศิลปะ การแสดง และดนตรี  นายเอกชัย  แช่มช้อย หมู่ที่ 1 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
10.ศิลปะ หัตถกรรม และสิ่งทอ  นางบุญเรือง  เสนประดิษฐ์  บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
11.ศิลปะ หัตถกรรม และสิ่งทอ นายอิทธิพล  ประการกิจ  บ้านเลขที่ 23/3 หมู่ที่ 1 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
12.ศิลปะ หัตถกรรม และสิ่งทอ นางเพื่อม  พรหมศิลา  บ้านเลขที่ 9/2 หมู่ที่ 2 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
13.ศิลปะ หัตถกรรม และสิ่งทอ นางผ่อง  บัวแก้ว  บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ที่ 5 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

เข้าชม : 647
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสนามชัย
ถนนเขาแดง - ระโนด  ตำบลสนามชัย  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ 074-205123, 087-3956914
โทรสาร  074-205123 
su_dararat2517@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05