[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [640]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [644]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [695]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [754]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [548]
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
นางสาวศรัญญา จินตุลา ผอ.สกร.ระดับอำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ รอดผล ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 4 ทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 3/2567 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษณ  เข้าชม :  [3]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่ - น้อง ศlกร.ตำบลจะทิ้งพระ 23 / พ.ค. / 2566  เข้าชม :  [122]
โครงการศึกษาดูงาน12 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [530]
รถมินิโมบาย26 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [539]
โครงการช่างปูน26 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [724]
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน15 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [596]

13 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจะทิ้งพระ (ศกร.ระดับตำบลจะทิ้งพระ) ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จนถึง 30 พ.ค. 2567   เข้าชม :  [2]

23 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่ - น้อง ศกร.ตำบลจะทิ้งพระ
19-20 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจะทิ้งพระได้จัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษา ศกร.ตำบลจะทิ้งพระ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  เข้าชม :  [127]

12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงาน  เข้าชม :  [645]

26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รถมินิโมบาย
รถมินิโมบาย  เข้าชม :  [1340]

26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการช่างปูน
โครงการช่างปูน  เข้าชม :  [675]

21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทำปุ๋ยหมักและปลูกผักปลอดสารพิษ
การทำปุ๋ยหมักและปลูกผักปลอดสารพิษ  เข้าชม :  [1947]

12 / ก.ค. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงาน  เข้าชม :  [586]
12 / ก.ค. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงาน  เข้าชม :  [601]
26 / มิ.ย. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
รถมินิโมบาย
รถมินิโมบาย  เข้าชม :  [666]
26 / มิ.ย. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
โครงการช่างปูน
โครงการช่างปูน  เข้าชม :  [616]
21 / มิ.ย. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน1/60
กิจกรรมการเรียนการสอน1/60  เข้าชม :  [615]
21 / มิ.ย. / 2560 : แหล่งเรียนรู้
งานวันลูกโหนดปี60
งานวันลูกโหนดปี60  เข้าชม :  [962]

 
นางสาวศรัญญา จินตุลา
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสทิงพระ

นางสาวดารารัตน์  รอดผล
ครู กศน.ตำบล
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจะทิ้งพระ

 

 


 

 

 

ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
แบบทดสอบความรู้ กศน.
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

 

เอกสารเผยแพร่
เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น


เอกสารเผยแพร่

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002

 

 
 
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจะทิ้งพระ  จังหวัดสงขลา 
ตำบลจะทิ้งพระ   อำเภอสทิงพระ   จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์074-205123
โทรสาร  074-205123  stpnfe
@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05