[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [659]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [697]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [697]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [775]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [587]
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain – Based Learning)
นางศรัญญา นิยมไทย ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวกุลณิชชา ชนะสงคราม ครู กศน.ตำบลคูขุด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain – Based Learning) ประจำปีงบประมาณ  เข้าชม :  [104]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการกศน ตำบล ประจำปีงบประมาณ 256415 / พ.ค. / 2564  เข้าชม :  [412]
โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 7 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [455]
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่7 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [437]
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง7 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [442]
การทำดอกไม้จันทน์8 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [467]

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีปิด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”
นายประดิษฐ์ ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้นางวาสนา ไชยแก้ว เข้าร่วมพิธีปิด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   เข้าชม :  [561]

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
นายประดิษฐ์ .ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้นางวาสนา ไชยแก้ว จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาสุธรรมมา หมู่ที่ 8 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วิทยากร โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ปาลยะรัตน์ เป็นผู้ให้ค  เข้าชม :  [553]

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยมีนางมัทนพร ระกำทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้  เข้าชม :  [536]

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์
นายประดิษฐ์ ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้นางวาสนา ไชยแก้ว จัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ณ กศน.ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 -14 มิถุนายน 2560 โดยมีนางมัทนพร ระกำทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้  เข้าชม :  [559]

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมความรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีและดิจิทัลชุมชน
นายประดิษฐ์ ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้นางวาสนา ไชยแก้ว ครู กศน.ตำบลคูขุด จัดโครงการอบรมความรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีและดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลคูขุด หมู่ที่ 7 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 วิทยากร โดยนางวาสนา ไชยแ  เข้าชม :  [554]

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการปลูกยางนาและการปลูกไม้ 5 ระดับ
นายประดิษฐ์ ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้นางวาสนา ไชยแก้ว ครูกศน.ตำบลคูขุด จัดโครงการอบรมการปลูกยางนาและการปลูกไม้ 5 ระดับ ณ บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย นางมัทนพร ระกำทอง  เข้าชม :  [446]

8 / มิ.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การปลูกผักเกษตรอินทรีย์
นายประดิษฐ์ ศิวิไล ผอ.กศน.สทิงพระ ได้มอบหมายให้นางวาสนา ไชยแก้ว จัดกิจกรรมการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ณ กศน.ตำบลคูขุด หมู่ที่ 7 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยมีนางมัทนพร ระกไทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้  เข้าชม :  [489]
8 / มิ.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การปลูกผักเกษตรอินทรีย์
นายประดิษฐ์ ศิวิไล ผอ.กศน.สทิงพระ ได้มอบหมายให้นางวาสนา ไชยแก้ว จัดกิจกรรมการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ณ กศน.ตำบลคูขุด หมู่ที่ 7 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยมีนางมัทนพร ระกไทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้  เข้าชม :  [449]
6 / พ.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและฮอร็โมนไข่ ณ กศน.ตำบลคูขุด
นายประดิษฐ์ ศิวิไล ผอ.กศน.สทิงพระ ได้มอบหมายให้ นางวาสนา ไขยแก้ว จัดกิจกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและฮอร็โมนไข่ ณ กศน.ตำบลคูขุด หมู่ที่ 7 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [475]
6 / เม.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ส่งเสริมการอ่าน
ส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [515]
6 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมการสาธิต ผลิต และจำหน่าย ครั้งที่ 5
กิจกรรมการสาธิต ผลิต และจำหน่าย ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [446]
6 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ.กศน.ตำบลคูขุด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเรียนรู้รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกในภาคเรียนที่ 2/2559 ณ.กศน.ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [505]

 
    นางศรัญญา  นิยมไทย
   ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ


   นางสาวนาฏตยา  ไชยกายุทธ์
      ครูกศน.ตำบลคูขุด

 


 

 

 

 
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
แบบทดสอบความรู้ กศน.
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

 

เอกสารเผยแพร่
เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
เอกสารKoratsite(เพิ่มเติม)
คู่มือ Flashalbum

เอกสารเผยแพร่

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002


เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
เอกสารKoratsite(เพิ่มเติม)
คู่มือ Flashalbum

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคูขุด
ตำบลคูขุด  อำเภอสทิงพระ   จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ 074-205123
โทรสาร  074-205123  ch_wassana@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05