[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [679]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [1123]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [1017]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [906]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [652]
 

การถอดบทเรียน เรื่องการบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การถอดบทเรียน เรื่องการบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [407]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
พัฒนา กศน.อำเภอสทิงพระ10 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [503]
ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อแดง10 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [476]
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมฝึกอบรม”การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและการดูแลรักษาสุขภาพจิต”)10 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [519]
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการปลูกผักเกษตรอินทรีย์10 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [516]
โครงการอบรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง10 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [411]

10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนา กศน.อำเภอทุกวันพุธ
นายประดิษฐ์ ศิวิไล มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอสทิงพระ ร่วมพัฒนา กศน.อำเภอทุกวันพุธ  เข้าชม :  [598]

10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อแดง
นายประดิษฐ์ ศิวิไล มอบหมายให้ นางชุติมณฑน์ จันทร์ทอง ครู กศน.ตำบลบ่อแดง จัดกิจกรรมประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อแดง ในวันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2560  เข้าชม :  [589]

10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมฝึกอบรม”การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและการดูแลรักษาสุขภาพจิต”)
นายประดิษฐ์ ศิวิไล มอบหมายให้ นางชุติมณฑน์ จันทร์ทอง ครู กศน.ตำบลบ่อแดง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (กิจกรรมฝึกอบรม”การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและการดูแลรักษาสุขภาพจิต”) ณ กศน.ตำบลบ่อแดง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560  เข้าชม :  [540]

10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ๑ อำเภอ๑ อาชีพ หลักสูตรการปลูกผักเกษตรอินทรีย์
นายประดิษฐ์ ศิวิไล มอบหมายให้ นางชุติมณฑน์ จันทร์ทอง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ๑ อำเภอ๑ อาชีพ หลักสูตรการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ ณ กศน.ตำบลบ่อแดง ในวันที่ 20-29 มิถุนายน 2560   เข้าชม :  [576]

10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายประดิษฐ์ ศิวิไล มอบหมายให้ นางชุติมณฑน์ จันทร์ทอง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลบ่อแดง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  เข้าชม :  [569]

10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำดอกไม้จันทน์
นายประดิษฐ์ ศิวิไล มอบหมายให้ นางชุติมณฑน์ จันทร์ทอง ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 3 กลุ่ม ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2560  เข้าชม :  [415]

10 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ 5 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [447]
9 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 6 บ้านพิกุล ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [453]
12 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ่อแดง  เข้าชม :  [5315]

 


นางศรัญญา  นิยมไทย
ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระนางประจวบสุข  ซุ้นสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ่อแดง

 

เอกสารเผยแพร่
เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
เอกสารKoratsite(เพิ่มเติม)
คู่มือ Flashalbum

เอกสารเผยแพร่

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002


เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
เอกสารKoratsite(เพิ่มเติม)
คู่มือ Flashalbum

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ่อแดง 
ตำบลบ่อแดง  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา   โทรศัพท์ 074-205123

โทรสาร  074-205123   sutisawee@hotmail.co.th 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05