[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

การขอวุฒิการศึกษาใหม่ (ใบวุฒิหาย)
ขั้นตอนการขอหลักฐานการจบการศึกษา ฉบับที่ 2
1. เขียนคำร้องบันทึกข้อความการขอหลักฐานการจบการศึกษา ฉบับที่ 2 (โหลดจากเว็ป) พร้อมแนบหลักฐาน
 หลักฐานที่จะต้องใช้แนบบันทึกข้อความ ประกอบด้วย
 - รูปถ่ายเสื้อมีปกสีขาว พื้นสีฟ้า 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาบัตรประชาชน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - ใบแจ้งความ (กรณีระเบียนหาย)
 - สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
 - สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุล)
2. มายื่นบันทึกข้อความการขอหลักฐานการจบการศึกษา ฉบับที่ 2 พร้อมแนบหลักฐาน ด้วยตนเองที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
3. เจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 3 วันทำการ และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การขอวุฒิการศึกษาใหม่
 


เข้าชม : 95
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา
เลขที่ 46 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05