[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
ผู้บริหาร
นางเกษร ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลานางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอ

กลุ่มโซนชายแดน

             
นายวิเชียร โชติช่วง
ผอ. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร
ไทยบริเวณชายแดนปัตตานี
 
รักษาการในตำแหน่ง 
ผอ.กศน.อ.จะนะ
 
 
นางสาวพัชรี ไชยโรจน์
ผอ.กศน.อ.คลองหอยโข่ง
รักษาการในตำแหน่ง  
ผอ.กศน.อ.เทพา
 
 
นางสาวนิตยา จิตภักดี
 
 
ผอ.กศน.อ.นาทวี
 
 นายศิริพงค์ บัวแดง
ผอ. กศน.อ.ปากพะยูน
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.สะบ้าย้อย
 

กลุ่มโซนเศรษฐกิจ

             
 
นางสาวพัชรี ไชยโรจน์
 
ผอ.กศน.อ.คลองหอยโข่ง
 
 
(ว่าง)
 
ผอ.กศน.อ.นาหม่อม
 
 
นางโสเพ็ญ ย้อยอัด
 
ผอ.กศน.อ.สะเดา
 
 
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ
 
ผอ.กศน.อ.หาดใหญ่
 


กลุ่มโซนวัฒนธรรม

             
นางสาวอังสิยาภรณ์ อุ่นจิตต์
ผอ.กศน.อ.เมืองสงขลา
  นายนุกูลกิจ เดชดำนิล
ผอ.กศน.อ.ควนเนียง
  นางสิริพร พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.กศน.อ.บางกล่ำ
  นางจีรวรรณ ปัตตะพัฒน์
ผอ.กศน.อ.รัตภูมิ
 

กลุ่มโซนสองทะเล

             
นางศรัญญา  นิยมไทย
ผอ.กศน.อ.สทิงพระ
  นางสาวเยาวลักษณ์  วีระชาติ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
รักษาการในตำแหน่ง

ผอ.กศน.อ.กระแสสินธุ์
  นางสุพัตรา  บุญสนิท
ผอ.กศน.อ.ระโนด
  นางสุพัตรา  บุญสนิท
ผอ.กศน.อ.ระโนด
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.สิงหนคร


ปรับปรุง 65-10-17


เข้าชม : 59555
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05