[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา

ประวัติสำนักงาน สกร.จังหวัดสงขลา

เดิมมีสถานภาพเป็นสถานศึกษา เรียกว่า “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา” ซึ่งได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2528

ในระยะแรก ได้ปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานที่ดินหลังเก่า (ถนนปละท่า) เป็นที่ทำการชั่วคราว โดยมีนายประเสริฐ   แกล้วทนงค์  ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา  เป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 7  พฤศจิกายน  2528

ปีงบประมาณ  2532 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณ  จำนวน  11,000,000 บาท  (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)    เพื่อทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น  จำนวน  1  หลัง  พร้อมปรับบริเวณพื้นที่ทำการในเนื้อที่ จำนวน  4  ไร่  3  งาน  3  ตารางวา ในที่ราชพัสดุบริเวณห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา

วันที่  12  สิงหาคม  2534 ได้ย้ายสำนักงานจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา(หลังเก่า) มาอยู่ที่อาคารหลังใหม่  ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จนถึงปัจจุบัน

วันที่  4  มีนาคม  2551 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา เป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา เรียกย่อว่า “สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา”   ตาม พรบ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

วันที่  18  พฤษภาคม  2566 ได้เปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา เรียกย่อว่า “สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา” เป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้งหวัดสงขลา เรียกย่อว่า “สำนักงาน สกร.จังหวัดสงขลา” ตาม พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566


ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 66-05-18เข้าชม : 60355
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เลขที่ 46 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05