[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา

อังคาร ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


 

             ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น

             การดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา ดังกล่าว อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดการ ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซื่งในการดำเนินการฯ ดังกล่าว อาจมีปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน นายธนากร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จึงกำหนดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยเชิญผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา สรุปผล/ความคืบหน้า ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ให้กับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาเข้าชม : 77


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 8 / ก.พ. / 2561
      ประชุมติดตามการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา 23 / ม.ค. / 2561
      นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา 17 / ม.ค. / 2561
      ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอหาดใหญ่ 15 / ม.ค. / 2561
      ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 2 / พ.ย. / 2560


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05