[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256425 พฤศจิกายน 2564 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนงจังหวัดสงขลา 
มอบหมายให้นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
ในวันนี้ มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 
เรื่องการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย และ ดร. จงกล บัวแก้วเข้าชม : 796


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี 14 / ม.ค. / 2565
      ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ 13 / ม.ค. / 2565
      าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา 13 / ม.ค. / 2565
      สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณ 13 / ม.ค. / 2565
      โครงการประชุมให้ความรู้ในการจัดทำ เครื่องมือวัดผลทางการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 13 / ม.ค. / 2565


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05