[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมรับฟังนโยบายของท่านเลขาธิการ กศน. ด้วยเรื่องนโยบาย กศน.ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564

อังคาร ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564


 


เข้าชม : 696


ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 25 / พ.ย. / 2564
      กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับคณะการ ศสปชต. จัดกิจกรรมรณรงค์ 3 สัปดาห์ประชาธิปไตยเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลณ พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ 25 / พ.ย. / 2564
      กศน.อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุม Eco Town Up and Running 25 / พ.ย. / 2564
      กศน.อำเภอหาดใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ LMS สำหรับครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 25 / พ.ย. / 2564
      กศน.อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ / กิจกรรมประจำปี 2565 ณ กศน.ตำบลน้ำน้อย 25 / พ.ย. / 2564


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05