[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอนาทวี
เข้าร่วม\"โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้จากการปลูกต้นทุเรียนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองกวาง

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567


วันที่  29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2567  นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี มอบหมายให้ คณะครูศกร.ระดับตำบลคลองกวาง เข้าร่วม"โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้จากการปลูกต้นทุเรียนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองกวาง ให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง โดย วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา