[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอนาทวี
บรรยายให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติด และด้านศึกษา แก่เยาวชน ตามโครงการ ชุมชนบำบัดยาเสพติด ( CBTx) จังหวัดสงขลา

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567


วันที่ 28  พ.ค. 67 เวลา  10.00 น. นางสาวนิดยา จิตภักดี ผอ.สกร.ระดับอำเภอนาทวี มอบหมายให้นางลัดดาวรรณ   บุตรแสง  ครู ศกร.ระดับ ตำบลปลักหนู  ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติด   และด้านศึกษา  แก่เยาวชน ตามโครงการ ชุมชนบำบัดยาเสพติด ( CBTx) จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567   พร้อมด้วยส่วนราชการ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ฯ และเยาวชนเข้าร่วมฯ ณ อาคารสวนเฉลิมพระเกียรติควนเขาวัง  ม. 2  บ้านต้นไทรต.ปลักหนู  อ.นาทวี จ.สงขลา