[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอนาทวี
ศกร.ระดับตำบลคลองทราย จัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 3 โ

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00น.
นางสาวนิตยา จิตภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี มอบหมายให้  คณะครู ศกร.ระดับตำบลคลองทราย จัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 3 โดยมีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลคลองทราย จำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลคลองทราย  หมู่ที่ 2 บ้านลำชิง ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา