[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอนาทวี
จัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 3 โดยมีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลฉาง

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00น.
นางสาวนิตยา จิตภักดี  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี มอบหมายให้ นางข่อซีย๊ะ  หมะหวี ครูอาสาประจำ ศรช.จัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 3 โดยมีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลฉางจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การเรียนรูระดับตำบลฉาง หมู่ที่ 4 บ้านวังบวบ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา