[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบางเขียด (สกร.ตำบลบางเขียด) ยินดีต้อนรับ ที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทร.๐๘๙ - ๔๖๒๒๐๙๔ โทรสาร ๐๗๔ - ๓๓๒๔๙๓
 
 คณะกรรมการ

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

                ๑.  นายมานพ   รัตนโชติ                 ประธานกรรมการ

                ๒.  นายสมพงศ์  จันทร์สุย               รองประธานกรรมการ

                ๓.  นายประจวบ  แสงจันทร์           กรรมการ

                ๔.  นายชม  แสงจันทร์                     กรรมการ

                ๕.  นายวิโรจน์  กาญจนไพโรจน์    กรรมการ

                ๖.  นายคนอง  ละอองนวล              กรรมการ

                ๗.  นายประเสริฐ กระจ่างแผ้ว        กรรมการ

                ๘.  นายปกรณ์  สมทรง                     กรรมการ

          ๙.  นางเสาวนีย์  ใจโต                            กรรมการรองเลขานุการ

          ๑๐.  นายปณิธาน  เฟื่องโกศล              กรรมการเลขานุการ

อาสาสมัคร กศน.ตำบล

๑.      นายปัญจพล  ราชพิทักษ์เข้าชม : 345
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบางเขียด     ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
โทร 074-332493
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05