[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศเวียดนาม

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลวัดขนุน (สกร.ตำบลวัดขนุน) ยินดีต้อนรับค่ะ
 


 อัตลักษณ์สถานศึกษา
เป็นคนดี รักการเรียนรู้ สู่ความพอเพียง
เอกลักษณ์
มุ่งมั่น  สร้างโอกาสทางการศึกษา


พันธกิจ
                   ๑.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
                   ๒.  จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืน
                   ๓.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาเพื่อมีงานทำ 
                   ๔.  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                   ๕.  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 


เข้าชม : 323
 
 
 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลวัดขนุน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
โทร 0895967336 email:ksn007rung@hotmail.co.th
 
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05