[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

กศน.ตำบลวัดขนุน ยินดีต้อนรับค่ะ
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [271]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [515]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [722]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [396]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [224]
 

23 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาอาหารขนม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาอาหารขนม  เข้าชม :  [18]

5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดขนุน วันที่ 3 กรกฎาคม 2560  เข้าชม :  [87]

5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มอบตะกร้าหนังสือ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นั่งที่ใหน อ่านที่นั้น  เข้าชม :  [89]

5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการช่างทาสี
โครงการช่างทาสี กศน.ตำบลวัดขนุน  เข้าชม :  [83]

10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มนักศึกษาครั้งที่ ๔
พบกลุ่มนักศึกษาครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เข้าชม :  [100]

10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  เข้าชม :  [540]

28 / ธ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร
แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  เข้าชม :  [101]
28 / ธ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้โบราณสถาน วัดหนองหอย
แหล่งเรียนรู้โบราณสถาน วัดหนองหอย  เข้าชม :  [2638]
28 / ธ.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้กลุ่มไข่เค็ม
แหล่งเรียนรู้กลุ่มไข่เค็ม  เข้าชม :  [80]
18 / ส.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 บ้านขาม ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร  เข้าชม :  [86]
15 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
นายผัน เพ็ชรจำรัส ณ ม.๘ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร  เข้าชม :  [117]
31 / มี.ค. / 2551 : ทดสอบหมวดหมู่
ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน
ทดสอบครั้งที่2 เพื่อยืนยัน  เข้าชม :  [599]

 

นางสุพันธ์  ทองแกมแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิงหนคร


นางรุ้งรัชณี  สินอนันต์
หัวหน้ากศน.ตำบลวัดขนุนนางธัญมน  วิชัยดิษฐ
ครูอาสาสมัครฯ
กศน.ตำบลวัดขนุน


 

เอกสารเผยแพร่
เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
เอกสารKoratsite(เพิ่มเติม)
คู่มือ Flashalbum

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที

 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT


 
 
  กศน.ตำบลวัดขนุน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิงหนคร
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
ตำบลวัดขนุน  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โทร 0895967336 email ksn007rung@hotmail.co.th
 
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05