[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร (สกร.ตำบลสทิงหม้อ) ยินดีต้อนรับ โทร0640388338
 

1.              ประธานกรรมการ

พระมหาบุญทิพย์ กิตติโสภโณ                        ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ   เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร เจ้าอาวาสวัดธรรมโฆษณ์

2.              คณะกรรมการ กศน.ตำบล   หัวเขา 

1.               นางด่วน   สืบชนะ                    ตำแหน่ง  รองประธาน   ม.3 ตำบลสทิงหม้อ

2.              นายสะมะแอ   บูละ                   ตำแหน่ง  กรรมการ  ม.1 ตำบลสทิงหม้อ

3.              นายลัญจกร  สุวรรณโณ            ตำแหน่ง  กรรมการ  ม.6 ตำบลสทิงหม้อ

4.              นายเจริญผล  จำนงภักดี            ตำแหน่ง  กรรมการ  ม.5 ตำบลสทิงหม้อ

5.              นางอุไรวรรณ    หอมจันทร์     ตำแหน่ง  กรรมการ  ม.5 ตำบลสทิงหม้อ

6.              นางรัตนพันธ์   อำภา                                 ตำแหน่ง  กรรมการ .ม.4 ตำบลสทิงหม้อ

7.              นายหมัดอุเส็น   สาม่าน            ตำแหน่ง  กรรมการ  ม.2 ตำบลสทิงหม้อ

8.              นางสาวศิริกุล   แก้วพิจิตร        ตำแหน่ง  กรรมการ.  ม.3 ตำบลสทิงหม้อ

9.              นายเจริญ   เจริญสุข                    ตำแหน่ง  กรรมการ. ม.6ตำบลสทิงหม้อ

10.       นายวัตสัน   สังข์แก้ว                 ตำแหน่ง  กรรมการ  .ม.4 ตำบลสทิงหม้อ

11.       นางสาวปิยภรณ์   อำภา             ตำแหน่ง  กรรมการ.  ม.4 ตำบลสทิงหม้อ

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรนักศึกษา

1.              นายลือชา      สุขสบาย              .

2.              นางสาวอัสมา  สิงสาโร

  กรรมการที่เป็นอาสาสมัคร  กศน.

1.              นางสาวพรจรัส  สิกขาพันธ์            กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

1.                 นางสาวสุภาวดี   เยี่ยมยิ่ง               ครูกศน.ตำบลสทิงหม้อ  

 เข้าชม : 322
 
 
สกร.ตำบลทิงหม้อ อาคารเรียนธรรมะ วัดธรรมโฆษณ์   หมู่  3  ตำบลทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร    จังหวัดสงขลา  90280
เบอร์ 0640388338
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05