[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร (สกร.ตำบลสทิงหม้อ) ยินดีต้อนรับ โทร0640388338
 

ปรัชญา

ได้โอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้เกิดสังคมฐานความรู้อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน

 
เข้าชม : 465
 
 
สกร.ตำบลทิงหม้อ อาคารเรียนธรรมะ วัดธรรมโฆษณ์   หมู่  3  ตำบลทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร    จังหวัดสงขลา  90280
เบอร์ 0640388338
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05