[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กศน.ตำบลสะบ้าย้อย

 

ที่ตั้ง   :    หมู่ที่ 1 บ้านสะบ้าย้อย  ตำบลสะบ้าย้อย  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  90210

ปรัชญา :   ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำความรู้คู่ชุมชน 

วิสัยทัศน์   :    กศน.ตำบลสะบ้าย้อย  จัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำให้กับประชาชนในชุมชนอย่างมีคุณภาพ   โดยยึดแนวทางหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่อาเซียน  


พันธกิจ  :

                1. จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับความรู้ประชาชนและพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                3. จัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงานและการเพิ่มรายได้ของประชาชน

                4. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อัตลักษณ์  :    มีน้ำใจ ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์  : ศาสนสัมพันธ์ สร้างสามัคคีเข้าชม : 219
 
 
กศน.ตำบลสะบ้าย้อย
หมู่ที่  1  ตำบลสะบ้าย้อย  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา 


 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05