[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 รูปแบบ คือ


1. การศึกษาวิธีเรียนพบกลุ่ม
   เน้นหนักการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการพบกลุ่มเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปศึกษาค้นคว้า แล้วมานำเสนอ อภิปราย และสรุปร่วมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 
 


 
2. การศึกษาวิธีเรียนทางไกล เป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านสื่อการศึกษาทางไกล ได้แก่ ชุดการเรียนทางไกล CD VCD รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ Internet เป็นต้น


 
 
    
 
3. การประเมินเทียบระดับการศึกษา  เป็นการประเมินจากความรู้ ทักษะ ผลงาน ประสบการณ์อาชีพ จากแฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน การสอบ ปฏิบัติ สัมภาษณ์ และทำกิจกรรมเข้าค่ายสัมมนาวิชาการ
 
 


เข้าชม : 149
 
 
กศน.ตำบลสะบ้าย้อย
หมู่ที่  1  ตำบลสะบ้าย้อย  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา 


 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05