[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารเพื่อสุขภาพ   เข้าชม :  [44]
ความรู้เกี่ยวกับIT
ความรู้เกี่ยวกับIT   เข้าชม :  [48]
ภูมิปัญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน   เข้าชม :  [47]
สมุนไพรน่ารู้
สมุนไพรน่ารู้   เข้าชม :  [43]
บทความสุขภาพ
ดูแลรักษาสุขภาพ   เข้าชม :  [35]
 

ถวายเทียนพรรษา
นำนักศึกษาเข้าร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดา ๙ วัด  เข้าชม :  [38]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.ตำบลสะเดาทดสอบวัดการรู้หนังสือของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลสะเดา9 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [47]
กศน.ตำบลสะเดา ทดสอบวัดการรู้หนังสือนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลสะเดา9 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [42]
กศน.ตำบลสะเดาจัดรถมินิโมบาย ส่งเสริมการอ่าน ณ ชุมชนตลาดสด ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา วันที่ ๒ มิถุนายน ๖๐ 9 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [45]
กศน.ตำบลสะเดา (ไทรงาม) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน กศน.ตำบลสะเดาให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ โดยนักศึกษากศน.ตำบลสะเดา9 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [46]
กศน.ตำบลสะเดา จัดการศึกษาให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วิชาการทำบัญชีครัวเรือนและการปลูกผักในตะกร้า วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลสะเดา ให้ประชาชนเขตชุมชนตำบลสะเดา9 / มิ.ย. / 2560  เข้าชม :  [40]

14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทักษะชีวิต การทำไข่เค็มสมุนไพรสุขภาพ
โครงการทักษะชีวิต การทำไข่เค็มสมุนไพรสุขภาพ วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560 ณ ศรช.ท่าพรุ ๒   เข้าชม :  [39]

9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะเดาทดสอบวัดการรู้หนังสือของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลสะเดา
กศน.ตำบลสะเดาทดสอบวัดการรู้หนังสือของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลสะเดา  เข้าชม :  [48]

9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะเดาทดสอบวัดการรู้หนังสือของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลสะเดา
กศน.ตำบลสะเดาทดสอบวัดการรู้หนังสือของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลสะเดา  เข้าชม :  [46]

9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะเดา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและปรับพื้นฐานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา วันที่ ๒ มิถุนายน
กศน.ตำบลสะเดา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและปรับพื้นฐานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา วันที่ ๒ มิถุนายน  เข้าชม :  [47]

9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะเดา จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ รูปแบบวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วันที่ ๘-๑๕ มิ.ย.๖๐ ณ กศน.ตำบลสะเดา ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตชุมชนตำบลสะเดา
กศน.ตำบลสะเดา จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ รูปแบบวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง วันที่ ๘-๑๕ มิ.ย.๖๐ ณ กศน.ตำบลสะเดา ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตชุมชนตำบลสะเดา  เข้าชม :  [47]

9 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะเดา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต วิชา กายภาพบำบัดสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร ๒๐ ชั่วโมง วันที่ ๔-๗ มิ.ย.๖๐ ณ กศน.ตำบลสะเดา ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตชุมชนตำบลสะเดา
กศน.ตำบลสะเดา จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต วิชา กายภาพบำบัดสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร ๒๐ ชั่วโมง วันที่ ๔-๗ มิ.ย.๖๐ ณ กศน.ตำบลสะเดา ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตชุมชนตำบลสะเดา  เข้าชม :  [39]

9 / มิ.ย. / 2560 : กศน.ตำบล
รถมินิโมบาย รักการอ่าน
รถมินิโมบาย รักการอ่าน  เข้าชม :  [37]
9 / มิ.ย. / 2560 : กศน.ตำบล
รถมินิโมบาย รักการอ่าน
รถมินิโมบาย รักการอ่าน  เข้าชม :  [42]
9 / มิ.ย. / 2560 : กศน.ตำบล
กศน. ศูนย๋ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
กศน. ศูนย๋ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  เข้าชม :  [41]
9 / มิ.ย. / 2560 : กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสะเดา จัดศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย
กศน.ตำบลสะเดา จัดศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย  เข้าชม :  [36]
9 / มิ.ย. / 2560 : กศน.ตำบล
บ้านหนังสือชุมชนไทรงามและทับโกบ ตำบลสะเดา
บ้านหนังสือชุมชนไทรงามและทับโกบ ตำบลสะเดา  เข้าชม :  [47]
9 / มิ.ย. / 2560 : กศน.ตำบล
กศน.ตำบลสะเดา ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลสะเดา
กศน.ตำบลสะเดา ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลสะเดา  เข้าชม :  [40]

 


heigh

t="frameborder=allowfullscreen>

 

เอกสารเผยแพร่
เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
เอกสารKoratsite(เพิ่มเติม)
คู่มือ Flashalbum

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที
 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT


 
 
กศน.ตำบลสะเดา
173 ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
โทรศัพท์ 089-2950664    pariyakron1@hotmail.com
ปริยากร  เพชรมรกฎ
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05