[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
คณะกรรมการ กศน.ตำบลวัดสน

 
                     ๑.นายจรูญ  ไชยเวทย์                      ประธาน
                     ๒.นายศุภวัฒน์    ศรีบัวลา                 รองประธาน
                     ๓.นายสะเทือน   เชื้อช่วยชู                กรรมการ
                     ๔.นายปัญญา  จันทวาส                    กรรมการ
                     ๕.นางสมใจ   ขุนราช                        กรรมการ
                     ๖.นางจรวยพร  หนูแท้                       กรรมการ
                     ๗.นางกิ่งแก้ว  รักรุย                          กรรมการ
                     ๘.ด.ต.ประเวศน์  สุจริตธุระการ           กรรมการ
                     ๙.นางสาวกัญญา  คงประมูล              กรรมการ
                     ๑๐.นางสาวอุสาห์   ขวดใส                กรรมการและเลขานุการ
                     ๑๑.ด.ต.ปรีชา  จันทวาส                    ที่ปรึกษา

เข้าชม : 486
 
 


กศน.ตำบลวัดสน ที่ตั้งศาลาเอนกประสงค์บ้านยางเอน  หมูที่ ๒ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ศูนย์การษึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด  สังกัดกศน.จังหวัดสงขลา

 
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05