[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
การขยายพันธุ์ดาวเรือง
การใช้เมล็ด และการปักชำดาวเรือง   เข้าชม :  [34]
การปลูกดอกดาวเรือง
ชนิดของดอกดาวเรือง   เข้าชม :  [43]
การปลูกดอกดาวเรือง
ข้อมูลพื้นฐานของดาวเรือง   เข้าชม :  [32]
“7 ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” ความหมายลึกซึ้งถึง “ในหลวง ร.9”
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระ   เข้าชม :  [44]
“7 ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” ความหมายลึกซึ้งถึง “ในหลวง ร.9”
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระ   เข้าชม :  [34]
 

20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั้งสงขลา
กศน.ตำบลวัดสน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิตกรรมเพาะปลูกดาวเรือง ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ณ วัดราษฎร์บำรุง  เข้าชม :  [30]

9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปิดก๊ฬาแห่งชาติ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.ตำบลวัดสน นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์   เข้าชม :  [30]

25 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครอาสาสมัครทำดอกไม้จันทน์
วันที่้ 27 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลวัดสน เปิดกิจกรรมกลุ่มสนใจ ทำดอกไม้จันทน์   เข้าชม :  [29]

18 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางสาวกัญญา คงประมูล ครูอสาสมัครนิเทศการจัดกิรรทม ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลวัดสน การอบรมหลักสูตรการเกษตรผสมผสาน และเยี่ยมแปลงการเกษตรตัวอย่างของนางจาง นุ่นรอด   เข้าชม :  [42]

18 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการจัดกิจกรรมช่างพื้นฐาน ณ ศูนย์เพาะฟักลูกปูม้าบ้านพังเค็ม
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ครูอาสาสมัครนิเทศนิเทศการจัดกิจกรรมช่างพื้นฐาน ณ ศูนย์เพาะฟักลูกปูม้าบ้านพังเค็ม  เข้าชม :  [37]

6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เชิญนักศึกษากศน.ตำบลวัดสนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเป็นฟุตซอลชายและแชร์บอลหญิง  เข้าชม :  [36]

20 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เพาะฟักลูกปูม้าบ้านพังเค็ม
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เพาะฟักลูกปูม้าบ้านพังเค็ม  เข้าชม :  [67]
20 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
เยี่ยมศูนย์เพาะฟักลูกปูม้า
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เพาะฟักลูกปูม้า บ้านพังเค็ม  เข้าชม :  [43]
9 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมช่างพื้นฐาน ช่างก่อสร้าง ณศูนย์เพาะฟักลูกปูม้าบ้านพังเค็ม
กศน.ตำบลวัดสน จัดกิจกรรมช่างพื้นฐานช่างก่อสร้าง ณ ศูนย์เพาะฟักลูกปูม้าบ้านพังเค็ม  เข้าชม :  [42]
25 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พืชสมุนไพรบ้านดอนสัก
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พืชสมุนไพรดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษราษฎร์ธานี  เข้าชม :  [65]
18 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
เยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลวัดสน นำเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเกษตรผสมผสาน เยี่ยมแปลงการเกษตรตัวอย่างของนางจาง นุ่นรอด   เข้าชม :  [69]
18 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
อบรมหลักสูตรการเกษตรผสมผสาน
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลวัดสน จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรการเกษตรผสมผสาน  เข้าชม :  [42]

 

 
              

 
นางสาวกัญญาคงประมูล
ครูอาสาสมัคร


นางสาวอุสาห์  ขวดใส
ครู กศน.ตำบลวัดสน 

 

กศน.วันนี้ มีพนักงานราชการเป็นคนกลุ่มใหญ่ ..อนาคตฝากไว้กับ พนักงานราชการ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/509003   
                          

 ภายใต้การปฏิรูประบบราชการมาเนิ่นนานหลายปี กับโครงสร้างที่มีขนาดเล็กลงของส่วนราชการ พร้อมกับการจำกัดจำนวนข้าราชการ ควบคู่กับการใช้พนักงานราชการมาเสริมกำลังในช่วงที่ยังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะในส่วนสำนักงาน กศน. นั้นในปัจจุบัน มีอัตรากำลัง 20,278 คน  ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ 15,445 คน คิดเป็น 76 % รองลงมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 3,360 คน คิดเป็น 17 %  ลูกจ้างประจำ 1,081 คน  คิดเป็น 5 %  ดังนั้นมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงมนุษย์งานกลุ่มพนักงานราชการที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในภาคปฏิบัติการในการนำงานนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ หากสามารถพัฒนาศักยภาพกลุ่มนี้ให้มีความเจนจบครบ 3 C ก็จะเป็นกำลังที่มีคุณค่าต่อการก้าวไปอย่างมั่นคงของ กศน. ได้แก่

     1. Citizenship คือการปลูกฝังความเป็นพลเมือง กศน. และจิตวิญญาณ กศน.
     2. Contexual Framework คืองานในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งบุคลากรควรมีความรู้ทักษะความสามารถเพียงพอในการทำงานเป็นการเฉพาะตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งยุคเป็นยุคแห่งการจัดการความรู้ต้องการคนทำงานที่มีความรู้และสร้างงานจากฐานความรู้ เป็นการฝึกคนสู่ Knowledge Worker
     3. Core Competency คือสมรรถนะหลักที่คน กศน.ทุกตำแหน่งพึงมีร่วมกัน
      งานทุกงานล้วนมีความสำคัญเป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนการหน้าที่ขององค์การ คนทำงานทุกคนล้วนมีคุณค่าควรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพที่เหมาะสม การเพาะบ่มประสบการณ์จากการทำงานจึงมีคุณค่า จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลุ่มพนักงานราชการตั้งแต่บัดนี้เพื่อผลดีในอนาคตของ กศน.ต่อไป
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/509003

 
 


กศน.ตำบลวัดสน ที่ตั้งศาลาเอนกประสงค์บ้านยางเอน  หมูที่ ๒ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ศูนย์การษึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด  สังกัดกศน.จังหวัดสงขลา

 
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05