[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
คณะกรรมการ กศน.ตำบลบ่อตรุ

1.       นายกมล  ภิญโญ                                                      ประธาน

    2.       นายอับดนเหล๊าะ   นิยมเดชา                                       รองประธาน

3.       นายวีรพล  สุขสว่าง                                                  กรรมการ

4.       นายดนเหล๊าะหีม  นิยมเดชา                                        กรรมการ

5.       นายอภิชัย  แก้วขาว                                                 กรรมการ

6.       นายสุรินทร์  นิยมเดชา                                              กรรมการ

7.       นายสุชาติ  นิ่มหนู                                                    กรรมการ

8.       นางวรรณพร  ทองเอียบ                                             กรรมการ

9.       นายจรูญ  วิจิตต์                                                      กรรมการ

10.   นายนัฐพงษ์  นิยมเดชา                                              กรรมการ

11.   นางสาวรุ่งฟ้า  วรรณสุข                                             กรรมการ

12.   นางสาวกัญญ์วรี  ชุมแก้ว                                            กรรมการ

13.   นางกัญญา  หนิหีม                                                   กรรมการ

14.   นางสาววศินี  ไชยมณี                                                กรรมการ

                    15.   นางสาวละออ  พรหมอ่อน                                          กรรมการและเลขานุการ   เข้าชม : 520
 
 
กศน.ตำบลบ่อตรุ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05