[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอระโนด
 
 

  

  

18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ชายแดนใต้ จังหวัดสงขลาในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุข ในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุข ในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐ มอบทุนการศึกษา ,อุปกรณ์กีฬา ,ชุดเครื่องเขียน ,ตุ๊กตาหมอน โดยประชาชนทั่วประเทศบริจาค ผ่าน บบจ.อสมท. ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ร่วมเป็นเกียรติโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐ มอบทุนการศึกษา ,อุปกรณ์กีฬา ,ชุดเครื่องเขียน ,ตุ๊กตาหมอน โดยประชาชนทั่วประเทศบริจาค ผ่าน บบจ.อสมท. ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา/ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา/ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
2 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยระบบดิจิทัล
โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยระบบดิจิทัล
30 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 12
ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 12
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมทำประชาคมหมู่บ้านรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
การประชุมทำประชาคมหมู่บ้านรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ภาคใต้
อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ภาคใต้
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\"
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\"
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
รับไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการเขียนข่าวเพือประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อต่างๆ
พิธีเปิดโครงการเขียนข่าวเพือประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อต่างๆ
18 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถพิตร โดยมีนายสุรชัย วงศ์ศุภลักษ์ นายอำเภอระโนด เป็นประธานและรับมอบกล่องดอกไม้จันทน์
พิธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถพิตร โดยมีนายสุรชัย วงศ์ศุภลักษ์ นายอำเภอระโนด เป็นประธานและรับมอบกล่องดอกไม้จันทน์
18 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถพิตร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถพิตร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอระโนด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอระโนด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
เปิดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ครู และโต๊ะเก้าอี้นักเรียนพระราชทาน ให้กับสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
เข้ารับครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ครู และโต๊ะเก้าอี้นักเรียนพระราชทาน ให้กับสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวิ่งรับ-มองธง และจัดเฉลิมฉลองธง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ร่วมกิจกรรมวิ่งรับ-มองธง และจัดเฉลิมฉลองธง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/73 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05