[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
 
 

  

  

16 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมทั้งคณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ กศน.ระโนดสัญจร จัดขึ้น ณ กศน.ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุมนฑา ช่วยแท่น ครู กศน.ตำบล ตะเครียะเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ มีการแต่งกายด้วยช
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมทั้งคณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ กศน.ระโนดสัญจร จัดขึ้น ณ กศน.ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุมนฑา ช่วยแท่น ครู กศน.ตำบล ตะเครียะเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ มีการแต่งกายด้วยช
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ ปฎิบัติหน้าที่ประจำ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลบ่อตรุ และ นักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยการร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ในบริเวณ พื้นที่ ศูนย์ กศน.ตำบล
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ ปฎิบัติหน้าที่ประจำ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลบ่อตรุ และ นักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยการร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ในบริเวณ พื้นที่ ศูนย์ กศน.ตำบล
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย คณะครู กศน. อำเภอระโนด ทุกคน ได้ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ โดยเป็นการประชุมแบบสัญจร โดย ประชุม ณ กศน.ตำบลคลองแดน โดยมี นางสาวพรปรีนัน เขมากรณ์ เป็นครู กศน.ตำบลคลองแดน เจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับ โดย คณ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย คณะครู กศน. อำเภอระโนด ทุกคน ได้ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ โดยเป็นการประชุมแบบสัญจร โดย ประชุม ณ กศน.ตำบลคลองแดน โดยมี นางสาวพรปรีนัน เขมากรณ์ เป็นครู กศน.ตำบลคลองแดน เจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับ โดย คณ
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย นางสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด และ นางสาวพรปรีนัน เขมากรณ์ ครู กศน.ตำบลคลองแดน เจ้าของพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่ตำบลคลองแดน วันที่ 11 ธันวาคม 25
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย นางสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด และ นางสาวพรปรีนัน เขมากรณ์ ครู กศน.ตำบลคลองแดน เจ้าของพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่ตำบลคลองแดน วันที่ 11 ธันวาคม 25
3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ จาก กศน.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมในงานประชุมชี้แจงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรร
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ จาก กศน.จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมในงานประชุมชี้แจงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรร
3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ จาก กศน.จังหวัดสงขลา ได้เตรียมจัดนิทรรศการในงานประชุมชี้แจงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องมั
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ จาก กศน.จังหวัดสงขลา ได้เตรียมจัดนิทรรศการในงานประชุมชี้แจงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องมั
2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด จัดพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม อันใกล้จะถึง
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด จัดพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม อันใกล้จะถึง
2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด ได้จัดโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนดเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม อันใกล้จะถึง
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด ได้จัดโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนดเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม อันใกล้จะถึง
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง ครู กศน.ตำบลพังยาง จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อ ETV ประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักศึกษา กศน.ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง ครู กศน.ตำบลพังยาง จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อ ETV ประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักศึกษา กศน.ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อ ETV ประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักศึกษา กศน.ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อ ETV ประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักศึกษา กศน.ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด ลงตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่ ตำบลวัดสน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด ลงตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่ ตำบลวัดสน
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประชุมสัญจร เคลื่อนที่ กศน.อำเภอระโนด วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ กศน.ตำบลวัดสน โดยคระครูได้ร่วมแต่งชุดข้าราชการและบุคลากรร่วมแต่งเสื้อเหลืองกันอย่างพร้อมเพรียงกันโด
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประชุมสัญจร เคลื่อนที่ กศน.อำเภอระโนด วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ กศน.ตำบลวัดสน โดยคระครูได้ร่วมแต่งชุดข้าราชการและบุคลากรร่วมแต่งเสื้อเหลืองกันอย่างพร้อมเพรียงกันโด
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแดน อ.ระโนด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้ นางสาวพรปรีณัน เขมากรณ์ หัวหน้า กศน.ตำบลคลองแดน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแดนสงวน อ.ระโนด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้ นางสาวอภิวันท์ จันทองแก้ว หัวหน้า กศน.ตำบลแดนสงวน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลระวะ อ.ระโนด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้ นางลักษมณ ไทยรัตน์ หัวหน้า กศน.ตำบลระวะ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตะเครียะ อ.ระโนด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้ นางสาวสุมณฑา ช่วยแท่น หัวหน้า กศน.ตำบลตะเครียะ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านใหม่ อ.ระโนด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้ นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครู อาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่าบอน อ.ระโนด จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้ นางวาสนา นิจพันธ์ หัวหน้า กศน.ตำบลท่าบอน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด เข้าช่วยปรับระบบประกันภายในให้กับ กศน.อำเภอสิงหนคร
กศน.อำเภอระโนด เข้าช่วยปรับระบบประกันภายในให้กับ กศน.อำเภอสิงหนคร
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด นิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลบ้านขาว
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้นายชวัลวิทย์ ไชยทัณย์ พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่นิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ ตำบลบ้านขาว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05