[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
กศน.อำเภอระโนด ยินดีต้อนรับ
 
 

  

  

28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสา และ นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ครูผู้สอนคนพิการ และตัวแทนนักศึกษา จำนวนเข้าร่วม กิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสา และ นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ครูผู้สอนคนพิการ และตัวแทนนักศึกษา จำนวนเข้าร่วม กิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมการเชียร์ตัวแทนภาคใต้ การแข่งขันความสามารถระดับประเทศในการแข่งขัน สุดยอด กศน. ครั้งที่ 2
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมการเชียร์ตัวแทนภาคใต้ การแข่งขันความสามารถระดับประเทศในการแข่งขัน สุดยอด กศน. ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ อิมแพค อารีนาเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 22-24
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมการเชียร์ตัวแทนภาคใต้ การแข่งขันความสามารถระดับประเทศในการแข่งขัน สุดยอด กศน. ครั้งที่ 2
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมการเชียร์ตัวแทนภาคใต้ การแข่งขันความสามารถระดับประเทศในการแข่งขัน สุดยอด กศน. ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ อิมแพค อารีนาเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 22-24
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสา นางอรอนงค์ ทองช่วย ครูอาสา นายปรีชา หนูเปี่ยม ครูกศน.ตำบลปากแตระ และคณะครูกศน.อำเภอระโนด จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและทำบุญ 9 วัด กิจกรรมเข้าพรรษาปรองดองสมานฉ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสา นางอรอนงค์ ทองช่วย ครูอาสา นายปรีชา หนูเปี่ยม ครูกศน.ตำบลปากแตระ และคณะครูกศน.อำเภอระโนด จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและทำบุญ 9 วัด กิจกรรมเข้าพรรษาปรองดองสมานฉ
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอ สิงหนคร
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ โรงเรียนระโนดวิทยา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ณ โรงเรียนระโนดวิทยา
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมในเวทีเสวนาเพื่อการปฎิรูปอำเภอระโนด
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมในเวทีเสวนาเพื่อการปฎิรูปอำเภอระโนด
3 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอระโนด และคณะครูกศน.อำเภอระโนด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน สมศ.
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอระโนด และคณะครูกศน.อำเภอระโนด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน สมศ. นำโดย อาจารย์บุญเสริม ฤทธิเดช ประธาน อาจารย์สมพิศ งานไพโรจน์ กรรมการ และ อาจารย์พิเชษฐ์ ดารา
3 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอระโนดเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับมอบนโยบายผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอระโนดเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับมอบนโยบายผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยนางสาวละออ พรหมอ่อน หัวหน้าครู กศนตำบล กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมรับมอบ นโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นโยบายและทิศทางการทำงานของ \"ทีมตำบล\"
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยนางสาวละออ พรหมอ่อน หัวหน้าครู กศนตำบล กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมรับมอบ นโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นโยบายและทิศทางการทำงานของ \"ทีมตำบล\"
17 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ปฎิบัติการห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด ต้อนรับคณะกรรมการบริหาร อสค และคณะพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ปฎิบัติการห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด และคณะครูกศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมและให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหาร อ.ส.ค. และคณะพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจั
16 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา และร่วมขบวนพาเห
16 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นายปรีชา หนูเปี่ยม ครูกศน.ตำบลปากแตระ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสา นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครูอาสา และครูครูกศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นายปรีชา หนูเปี่ยม ครูกศน.ตำบลปากแตระ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสา นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครูอาสา และครูครูกศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนดและนักศึกษากศน.อำเภอระโนดได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์จังหวัดสงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนดและนักศึกษากศน.อำเภอระโนดได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์จังหวัดสงขลา
5 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา กลุ่มเป้าหมายภาคการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา กลุ่มเป้าหมายภาคการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอระโนด และโครงการอบรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอระโนด และโครงการอบรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
5 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนดและนักศึกษากศน.อำเภอระโนดได้เข้าร่วม เชียร์การประกวด สุดยอด กศน.ระดับภาคใต้
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนดและนักศึกษากศน.อำเภอระโนดได้เข้าร่วม เชียร์การประกวด สุดยอด กศน.ระดับภาคใต้
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมาย ให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลอำเภอระโนด
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมาย ให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลอำเภอระโนด ซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในอำเภอระโนด หลายภาคส่วนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวมทั้งประชาชนช
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครูกศน. อำเภอระโนด ได้เข้าพบ นายเลิศ คงเย็น นายก อบต.ตำบลระโนด แสดงความยินดีในโอกาสที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง นายก อบต.ตำบลระโนด
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครูกศน. อำเภอระโนด ได้เข้าพบ นายเลิศ คงเย็น นายก อบต.ตำบลระโนด แสดงความยินดีในโอกาสที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง นายก อบต.ตำบลระโนด
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด เข้าร่วมร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนระโนดวิทยาและสี่บูรพาจารย์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด เข้าร่วมร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนระโนดวิทยาและสี่บูรพาจารย์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ศาลารวมใจศิษย์เก่า และศูนย์เศรษฐกิจพอ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05