[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
 
 

  

  

22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอล นักศึกษา กศน.ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 7-26 มิถุนายน 2558 ณ สนามโรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด จ.สงขลา วันที่ 21 มิถุนายน 2558 คู่ระหว่าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ ระโนด พบกับ กศน.ตำบ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอล นักศึกษา กศน.ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 7-26 มิถุนายน 2558 ณ สนามโรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด จ.สงขลา วันที่ 21 มิถุนายน 2558 คู่ระหว่าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ ระโนด พบกับ กศน.ตำบ
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะ ครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมิน บ้านหนังสืออัจฉริยะ จากทาง สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ซึ่งมานิเทศ ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลพังยาง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ของ นายสถิรั
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะ ครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมิน บ้านหนังสืออัจฉริยะ จากทาง สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ซึ่งมานิเทศ ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลพังยาง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ของ นายสถิรั
19 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะ ครู กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักศึกษา กศน.อำเภอระโนดเกิดทักษะมากยิ่งขึ้น วันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะ ครู กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักศึกษา กศน.อำเภอระโนดเกิดทักษะมากยิ่งขึ้น วันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
19 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะ ครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมจัดและนำเสนอการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะและการประกอบอาชีพโดยการนำแพะมาประกอบเป็น อาหาร เพื่อส่งเสริมอาชีพ แก่ชาวบ้าน และนักศึกษา กศน.อำเภอระโนด ซึ่งอันได้รับคัดเลือกให้ ชนะเลิศร
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะ ครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมจัดและนำเสนอการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะและการประกอบอาชีพโดยการนำแพะมาประกอบเป็น อาหาร เพื่อส่งเสริมอาชีพ แก่ชาวบ้าน และนักศึกษา กศน.อำเภอระโนด ซึ่งอันได้รับคัดเลือกให้ ชนะเลิศร
19 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้รับมอบหมายโดยนางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ให้เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม โครงการจัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชายแด
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้รับมอบหมายโดยนางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ให้เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม โครงการจัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชายแด
19 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวลออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ เยี่ยม ครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรมตะกร้าหนังสือสามัญประจำบ้าน มอบสื่อกิจกรรม อ่านเล่มนี้มีรางวัล ณ พื้นที่ตำบลบ่อตรุ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวลออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ เยี่ยม ครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรมตะกร้าหนังสือสามัญประจำบ้าน มอบสื่อกิจกรรม อ่านเล่มนี้มีรางวัล ณ พื้นที่ตำบลบ่อตรุ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
19 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะ ครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมจัดโครงการจัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชายแดนใต้ และโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน และผลิตภัณฑ์ กศน.อำเภอ จังหวัดสงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะ ครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมจัดโครงการจัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชายแดนใต้ และโครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน และผลิตภัณฑ์ กศน.อำเภอ จังหวัดสงขล
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ลงนิเทศ และตรวจเยี่ยมการจัดรายการวิทยุ และได้ประชาสัมพันธ์งาน โครงการ ของ กศน.อเภอระโนด ผ่านทางรายการวิทยุเสียงตามสาย โดย มี นางสาวสภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด นางลักษมน ไทยรัตน์ ครู
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ลงนิเทศ และตรวจเยี่ยมการจัดรายการวิทยุ และได้ประชาสัมพันธ์งาน โครงการ ของ กศน.อเภอระโนด ผ่านทางรายการวิทยุเสียงตามสาย โดย มี นางสาวสภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด นางลักษมน ไทยรัตน์ ครู
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อม คณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมงานมหกรรมกินลูกคลัก ย้อนยุคชาวนาไทย 12-13 มิถุนายน 2558 ณ โรงสูบน้ำชลประทาน ทุ่งระโนด พื้นที่รับผิดชอบ นางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบลบ้านขาว วันที่ 12 มิถุนายน 255
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อม คณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมงานมหกรรมกินลูกคลัก ย้อนยุคชาวนาไทย 12-13 มิถุนายน 2558 ณ โรงสูบน้ำชลประทาน ทุ่งระโนด พื้นที่รับผิดชอบ นางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบลบ้านขาว วันที่ 12 มิถุนายน 255
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการส่งเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงใช้สิทธิ ปีการศึกษา 2558 ณ กศน.ตำบลท่าบอน พื้นที่รับผิดชอบ นางสาววาสนา นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบลท่าบอน วั
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการส่งเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงใช้สิทธิ ปีการศึกษา 2558 ณ กศน.ตำบลท่าบอน พื้นที่รับผิดชอบ นางสาววาสนา นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบลท่าบอน วั
11 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายพิชญานิน สรรเสริญ ครู และ นายกิตติพัศ จันทร์เอียด ครู กศน.ตำบลระโนด เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนประจำปี๒๕๕๘ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน วันที่
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายพิชญานิน สรรเสริญ ครู และ นายกิตติพัศ จันทร์เอียด ครู กศน.ตำบลระโนด เข้าร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนประจำปี๒๕๕๘ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน วันที่
11 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ร่วมต้อนรับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค รองเลขาธิการ กศน. ในการเดินทางมาเป็นประธานในการถ่ายทอดสดรายการติวเข้มเคิมเค็มความรู้ของอีทีวี ณ ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ร่วมต้อนรับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค รองเลขาธิการ กศน. ในการเดินทางมาเป็นประธานในการถ่ายทอดสดรายการติวเข้มเคิมเค็มความรู้ของอีทีวี ณ ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
10 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสาวละออ พรหหหมอ่อน ครู กศน.บ่อตรุ นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง ครู กศน.บ่อตรุ นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครู กศน.ตำบลวัดสน เข้ารับกรอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก พว. 02027 การใ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสาวละออ พรหหหมอ่อน ครู กศน.บ่อตรุ นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง ครู กศน.บ่อตรุ นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครู กศน.ตำบลวัดสน เข้ารับกรอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก พว. 02027 การใ
10 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอระโนด รับชมสื่อการเรียนรู้ทางดิจิตอล E TV ครั้งที่ 6 ณ กศน.อำเภอระโนด ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอระโนด รับชมสื่อการเรียนรู้ทางดิจิตอล E TV ครั้งที่ 6 ณ กศน.อำเภอระโนด ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2558
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอระโนด รับเกียรติบัตร จาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา เนื่องจาก สามารถสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. เข้าสอบ เกิน ร้อยละ 80 ณ โรงแรมกรีนเวิร์ดสงขลา วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558
คณะครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอระโนด รับเกียรติบัตร จาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา เนื่องจาก สามารถสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. เข้าสอบ เกิน ร้อยละ 80 ณ โรงแรมกรีนเวิร์ดสงขลา วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์สัญจร กศน.ตำบล โดยจัดขึ้น ณ กศน.ตำบลระวะ โดยมี นางลักษมน ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ และนางอรอนงค์ ทองช่วย ครู อาสา รัลผิดชอบพื้นที่ตำบลระวะ วันที่
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์สัญจร กศน.ตำบล โดยจัดขึ้น ณ กศน.ตำบลระวะ โดยมี นางลักษมน ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ และนางอรอนงค์ ทองช่วย ครู อาสา รัลผิดชอบพื้นที่ตำบลระวะ วันที่
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบล บ้านขาว และนายพิชญานิน สรรญเสริญ ครู เข้ารับการอบรม ผู้ ดูแลศูนย์ ICT ชุมชน ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีช สงขลา วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบล บ้านขาว และนายพิชญานิน สรรญเสริญ ครู เข้ารับการอบรม ผู้ ดูแลศูนย์ ICT ชุมชน ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีช สงขลา วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอล นักศึกษา กศน.ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 7-26 มิถุนายน 2558 ณ สนามโรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด จ.สงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอล นักศึกษา กศน.ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 7-26 มิถุนายน 2558 ณ สนามโรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด จ.สงขลา
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพครู กศน.ในการขับเคลื่อน และจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพครู กศน.ในการขับเคลื่อน และจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูผู้สอนคนพิการ กศน. อำเภอระโนด รับเกียรติบัตร จาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา เนื่องจาก สามารถสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. เข้าสอบ เกิน ร้อยละ 80 ณ โรงแรมกรีนเวิร์ดสงขลา วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558
คณะครูผู้สอนคนพิการ กศน. อำเภอระโนด รับเกียรติบัตร จาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา เนื่องจาก สามารถสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. เข้าสอบ เกิน ร้อยละ 80 ณ โรงแรมกรีนเวิร์ดสงขลา วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05