[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.panithand.com และที่ https://www.face.com/PanithanD
 
 

  

  

22 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) และระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) และระบบสารสนเทศแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
21 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 20/2559
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 20/2559
21 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดทำโปรแกรมรายวิชาเลือกเสรี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ร่วมจัดทำโปรแกรมรายวิชาเลือกเสรี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
21 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดรายการวิทยุสาธารณะ โหนด นา เล คลื่น 105.5 แม็คเกอร์เฮิร์ท รายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ กศน. วันที่ 17 มิถุนายน 2559
ร่วมจัดรายการวิทยุสาธารณะ โหนด นา เล คลื่น 105.5 แม็คเกอร์เฮิร์ท รายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ กศน. วันที่ 17 มิถุนายน 2559
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอระโนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอระโนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 21/2559
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 21/2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ภาคใต้ \"หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน\"
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ภาคใต้ \"หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน\" ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2559 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง \\\"อยู่เย็น เป็นสุข\\\"
เข้าร่วมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง \\\"อยู่เย็น เป็นสุข\\\" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ใหญ่ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแดนสงวน
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแดนสงวน ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลปากแตระ
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลปากแตระ ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ตำบลพังยาง ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นักศึกษา กศน.ตำบลพังยาง ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ตำบลคลองแดน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นักศึกษา กศน.ตำบลคลองแดน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลคลองแดน
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลคลองแดน ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลวัดสน
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลวัดสน ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบบ้านใหม่
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบบ้านใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบบ้านขาว
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบบ้านขาว ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบระวะ
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบระวะ ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบพังยาง
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบพังยาง ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลระโนด
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลระโนด ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/53 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05