[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
 
 

  

  

12 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบลบ้านขาว วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบลบ้านขาว วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
12 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครูอาสา วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครูอาสา วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
12 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางลักษมน ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางลักษมน ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
12 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวพรปรีณัน เขมากรณ์ ครู กศน.ตำบลคลองแดน วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวพรปรีณัน เขมากรณ์ ครู กศน.ตำบลคลองแดน วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
12 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวอภิวันท์ จันทองแก้ว ครู กศน.ตำบลแดนสงวน วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวอภิวันท์ จันทองแก้ว ครู กศน.ตำบลแดนสงวน วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
12 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ประชุมเตรียมความพร้อมสอบราคาปรับปรุงห้องสมุด และอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอระโนด 11 พ.ค 58 เวลา 13.00 -15.30 ณ ห้องประชุม กศน.สงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ประชุมเตรียมความพร้อมสอบราคาปรับปรุงห้องสมุด และอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอระโนด 11 พ.ค 58 เวลา 13.00 -15.30 ณ ห้องประชุม กศน.สงขลา
12 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ คณะครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ลงพื้นที่นิเทศ บ้านนักศึกษาพิการพร้อมสอนการประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติก จากวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการให้มีงานทำ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ คณะครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ลงพื้นที่นิเทศ บ้านนักศึกษาพิการพร้อมสอนการประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติก จากวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการให้มีงานทำ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
11 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรม the regency หาดใหญ่ ในนาม กศน.5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การนำของ นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สนง.กศน.จ.สงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรม the regency หาดใหญ่ ในนาม กศน.5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การนำของ นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สนง.กศน.จ.สงขลา
11 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางวาสนา นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบลท่าบอน วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางวาสนา นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบลท่าบอน วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
11 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุวางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุวางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
11 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสุมณฑา ช่วยแท่น ครู กศน.ตำบลตะเครียะ วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสุมณฑา ช่วยแท่น ครู กศน.ตำบลตะเครียะ วางแผนระดับจุลภาคการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
9 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผ.อ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมงาน สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันกตัญญูสู่สังคมไทย ๙ เมษายน ๒๕๕๘ จัดโดย สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา โดยมี นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.กศน.จังหวัดสงข
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผ.อ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมงาน สืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันกตัญญูสู่สังคมไทย ๙ เมษายน ๒๕๕๘ จัดโดย สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา โดยมี นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.กศน.จังหวัดสงข
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครู กศน.ตำบลวัดสน จัดประชุมเจ้าของผู้รับผิดชอบบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลวัดสน ณ กศน.ตำบลวัดสน วันที่ 19 มีนาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครู กศน.ตำบลวัดสน จัดประชุมเจ้าของผู้รับผิดชอบบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลวัดสน ณ กศน.ตำบลวัดสน วันที่ 19 มีนาคม 2558
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้ลงนิเทศและติดตามผล กศน.ตำบลระโนด และ ประเมินการปฎิบัติงาน นายกิตติพัศ จันทร์เอียด ครู กศน.ตำบลระโนด ณ กศน.ตำบลระโนด วันที่ 25 มีนาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้ลงนิเทศและติดตามผล กศน.ตำบลระโนด และ ประเมินการปฎิบัติงาน นายกิตติพัศ จันทร์เอียด ครู กศน.ตำบลระโนด ณ กศน.ตำบลระโนด วันที่ 25 มีนาคม 2558
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมพิธีเปิด หอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหอคอยสูงเท่าตึก 8 ชั้น โดยมี อดีต ส.ส. ถาวร เสนเนียมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนบูรพาจารย์ อำเภอระโนด วันที่ 22 มีนาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมพิธีเปิด หอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหอคอยสูงเท่าตึก 8 ชั้น โดยมี อดีต ส.ส. ถาวร เสนเนียมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนบูรพาจารย์ อำเภอระโนด วันที่ 22 มีนาคม 2558
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้ลงนิเทศและติดตามผล กศน.ตำบลบ่อตรุ และ ประเมินการปฎิบัติงาน นางสาวละออ พรหทอ่อน ครู กศน.ตำบล บ่อตรุ ณ กศน.ตำบลบ่อตรุ วันที่ 24 มีนาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้ลงนิเทศและติดตามผล กศน.ตำบลบ่อตรุ และ ประเมินการปฎิบัติงาน นางสาวละออ พรหทอ่อน ครู กศน.ตำบล บ่อตรุ ณ กศน.ตำบลบ่อตรุ วันที่ 24 มีนาคม 2558
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้ลงนิเทศและติดตามผล กศน.ตำบลระวะ และ ประเมินการปฎิบัติงาน นางลักษมน ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ ณ กศน.ตำบลระวะ วันที่ 24 มีนาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้ลงนิเทศและติดตามผล กศน.ตำบลระวะ และ ประเมินการปฎิบัติงาน นางลักษมน ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ ณ กศน.ตำบลระวะ วันที่ 24 มีนาคม 2558
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้ลงนิเทศและติดตามผล กศน.ตำบลวัดสน และ ประเมินการปฎิบัติงาน นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครู กศน.ตำบลวัดสน ณ กศน.ตำบลวัดสน วันที่ 24 มีนาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้ลงนิเทศและติดตามผล กศน.ตำบลวัดสน และ ประเมินการปฎิบัติงาน นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครู กศน.ตำบลวัดสน ณ กศน.ตำบลวัดสน วันที่ 24 มีนาคม 2558
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวพรปรีณัน เขมากรณ์ ครู กศน.ตำบลคลองแดน กศน.อำเภอระโนด ได้รับมอบเกียรติบัตรแต่งตั้ง เป็นคณะปฎิบัติงานด้านเกษตรตำบล ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันที่ 25 มีนาคม 2558
นางสาวพรปรีณัน เขมากรณ์ ครู กศน.ตำบลคลองแดน กศน.อำเภอระโนด ได้รับมอบเกียรติบัตรแต่งตั้ง เป็นคณะปฎิบัติงานด้านเกษตรตำบล ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันที่ 25 มีนาคม 2558
26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางลักษมน ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สสวท.)จัดประชุมติดตามกลุ่มอาชีพ ณ กศน.ตำบลระวะ วันที่ 25 มีนาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางลักษมน ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สสวท.)จัดประชุมติดตามกลุ่มอาชีพ ณ กศน.ตำบลระวะ วันที่ 25 มีนาคม 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05