[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.panithand.com และที่ https://www.face.com/PanithanD
 
 

  

  

19 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการกีฬาสานสัมพันธ์ชายแดนใต้
ประชุมคณะกรรมการกีฬาสานสัมพันธ์ชายแดนใต้
19 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียนข่าว ตามวาระที่ 14 \"สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์\" ปี 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียนข่าว ตามวาระที่ 14 \"สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์\" ปี 2559
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพบกลุ่มนักศึกษาผู้พิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
การพบกลุ่มนักศึกษาผู้พิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมปฏิบัติการสรุปและบรรณาธิการเนื้อหารายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
การประชุมปฏิบัติการสรุปและบรรณาธิการเนื้อหารายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมปฏิบัติการสรุปและบรรณาธิการเนื้อหารายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
การประชุมปฏิบัติการสรุปและบรรณาธิการเนื้อหารายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 17/2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 17/2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา กศน.ตำบลบ่อตรุ
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา กศน.ตำบลบ่อตรุ
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 กศน.ตำบลพังยาง
การพบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 กศน.ตำบลพังยาง
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 กศน.ตำบลบ่อตรุ
การพบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 กศน.ตำบลบ่อตรุ
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 กศน.ตำบลปากแตระ
การพบกลุ่มนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 กศน.ตำบลปากแตระ
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร กศน.อำเภอสัญจร ครั้งที่ 5/2559
ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร กศน.อำเภอสัญจร ครั้งที่ 5/2559
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการซักซ้อมแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง
ประชุมการซักซ้อมแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง
12 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมสโมสรเงือกน้อย
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมสโมสรเงือกน้อย
12 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลระโนด
ประชุมโครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลระโนด
12 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้วิชาเลือกเสรีสำหรับครูผู้สอนคนพิการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้วิชาเลือกเสรีสำหรับครูผู้สอนคนพิการ
12 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่
11 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลบ่อตรุ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลบ่อตรุ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
11 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลระวะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลระวะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
11 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3
11 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 16/2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 16/2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/49 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05