[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2559 สนใจติดต่อ 074-393335 หรือ กศน.ตำบลทุกตำบล
 
 

  

  

14 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานวันรำลึก พระมหากรุณาธิคุณสงขลาน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
เข้าร่วมงานวันรำลึก พระมหากรุณาธิคุณสงขลาน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
12 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเนินการดำเนิน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560
ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเนินการดำเนิน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560
12 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
12 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเนินการดำเนิน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560 โซนสองทะเล
โครงการบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเนินการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560 โซนสองทะเล
9 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือน กศน.สงขลา สัญจร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
การประชุมประจำเดือน กศน.สงขลา สัญจร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
9 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดป้ายและที่ทำการ กศน.ตำบลบ่อยาง (ศูนย์การเรียนชุมชน)
ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดป้ายและที่ทำการ กศน.ตำบลบ่อยาง (ศูนย์การเรียนชุมชน)
7 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงว่ายินดีต้อนรับ นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอระโนด
ร่วมแสดงว่ายินดีต้อนรับ นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอระโนด
7 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
7 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับรางวัลผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าสอบ ร้อยละร้อย
เข้ารับรางวัลผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าสอบ ร้อยละร้อย
7 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560
ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560
7 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (กรณีพิเศษ) ถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (กรณีพิเศษ) ถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์
2 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณ 2560
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ งบประมาณ 2560
1 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอระโนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอระโนด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
31 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 30/2559 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 30/2559 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
31 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
การประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
31 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ครบรอบ 15 วัน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ครบรอบ 15 วัน
26 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชาชีพการย้อมผ้าตามเทคนิควิธีการในท้องถิ่น กศน.ตำบลแดนสงวน
กิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชาชีพการย้อมผ้าตามเทคนิควิธีการในท้องถิ่น กศน.ตำบลแดนสงวน
26 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชาชีพการย้อมผ้าตามเทคนิควิธีการในท้องถิ่น กศน.ตำบลตะเครียะ
กิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชาชีพการย้อมผ้าตามเทคนิควิธีการในท้องถิ่น กศน.ตำบลตะเครียะ
26 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชาชีพการย้อมผ้าตามเทคนิควิธีการในท้องถิ่น กศน.ตำบลท่าบอน
กิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชาชีพการย้อมผ้าตามเทคนิควิธีการในท้องถิ่น กศน.ตำบลท่าบอน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05