[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอระโนด
 

  

  

16 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ อำเภอระโนด และติดตามการทำงานและสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ อำเภอระโนด และติดตามการทำงานและสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
16 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
16 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มอบของช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครองที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอระโนด
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มอบของช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครองที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอระโนด
16 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบของช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครองที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอระโนด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบของช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา/ผู้ปกครองที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอระโนด
12 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมและประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์และระโนด จังหวัดสงขลา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมและประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์และระโนด จังหวัดสงขลา
8 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอระโนด
เตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอระโนด
8 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมที่ 2 \"ศิลป์ ทำดีเพื่อพ่อ\"
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมที่ 2 \"ศิลป์ ทำดีเพื่อพ่อ\"
8 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม เป็ดพะโล้ และเป็ดย่างปากแตระ
โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม เป็ดพะโล้ และเป็ดย่างปากแตระ
8 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีปิดค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ร่วมพิธีปิดค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
1 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สวรรคต ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สวรรคต ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)
1 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ครั้งที่ 12/2559 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ 2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ครั้งที่ 12/2559 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ 2559
1 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกับภาคีเครือข่าย วิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญชีวิตเทศบาลตำบลระโนด
ประชุมกับภาคีเครือข่าย วิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญชีวิตเทศบาลตำบลระโนด
29 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ร่วมพิธีเปิดค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
28 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสโมสรเงือกน้อย กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมของสโมสรเงือกน้อย กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
28 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน\" กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน หวังสร้างสังคมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน\" กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน หวังสร้างสังคมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559
24 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน\" กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน หวังสร้างสังคมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน\" กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน หวังสร้างสังคมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการรวมดวงใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมโครงการรวมดวงใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเวทีประชาคมการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนวัดบางหรอย ในการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบลและชุมชน
ร่วมเวทีประชาคมการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนวัดบางหรอย ในการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบลและชุมชน
22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายและรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายและรวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
21 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน\" กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน หวังสร้างสังคมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน\" กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน หวังสร้างสังคมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05