[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 
กศน.อำเภอระโนด ยินดีต้อนรับ
 
 

  

  

7 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะครูกศน.อำเภอระโนด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะครูกศน.อำเภอระโนด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/ผู้อำนวยการกศน.อำเภอ ข้าราชการและพนักงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/ผู้อำนวยการกศน.อำเภอ ข้าราชการและพนักงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
29 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยครูกศน.อำเภอระโนด หัวหน้ามาตรฐานประกันภายนอก เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยครูกศน.อำเภอระโนด หัวหน้ามาตรฐานประกันภายนอก เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 29-30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
29 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ร่วมกับ ครูกศน. ตำบลปากแตระ ตำบลท่าบอน ตำบลบ้านใหม่ ตำบลตะเครียะ ร่วมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลปากแตระร่วมเปิดโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ร่วมกับ ครูกศน. ตำบลปากแตระ ตำบลท่าบอน ตำบลบ้านใหม่ ตำบลตะเครียะ ร่วมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลปากแตระร่วมเปิดโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน
24 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนดได้มอบหมายให้ ทีมงาน กศน.อำเภอระโนดเข่าร่วมการประกวดสุดยอด กศน.ภาคใต้
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนดได้มอบหมายให้ ทีมงาน กศน.อำเภอระโนดเข่าร่วมการประกวดสุดยอด กศน.ภาคใต้ นายกิตติพัศ จันทร์เอียด ครูกศน.ตำบลระโนด นายนิโรจน์ เขาแก้วครูอาสา และนางสาววศินี ไชยมณี ครูผู้สอนคนพิการ และได้นำนักศึกษากศน.จำนวนหนึ่งเข
24 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนดได้มอบหมายให้ ทีมงาน กศน.อำเภอระโนด จัดแต่ง รถร่วมขบวน ในงานพิธีสมโภชแม่โพสพ วันที่ 24 เมษายน 2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนดได้มอบหมายให้ ทีมงาน กศน.อำเภอระโนด จัดแต่ง รถร่วมขบวน ในงานพิธีสมโภชแม่โพสพ วันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลระโนดร่วมกับ อบจ.จังหวัดสงขลา ผลปรากฏว่า กศน.อำเภอระโนดได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมด้วยถ้วยรางว
23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด รับเกียรติจากสำนักงานกศน.ในการเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการ เรื่องประชุมปฎิบัติการ การสร้างเครื่องมือการวิจัย และกรอบการศึกษาทางเลือก สู่การปฎิบัติ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด รับเกียรติจากสำนักงานกศน.ในการเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการ เรื่องประชุมปฎิบัติการ การสร้างเครื่องมือการวิจัย และกรอบการศึกษาทางเลือก สู่การปฎิบัติ ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2557 ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท
22 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางวาสนา นิจพันธ์ ครูกศน.ตำบลท่าบอน นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครูกศน.ตำบลบ้านใหม่ นายปรีชา หนูเปี่ยม ครูกศน.ตำบลปากแตระ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสาและ นางสุมนฑา ช่วยแท่นครูกศน.ตำบลต
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางวาสนา นิจพันธ์ ครูกศน.ตำบลท่าบอน นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครูกศน.ตำบลบ้านใหม่ นายปรีชา หนูเปี่ยม ครูกศน.ตำบลปากแตระ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสาและ นางสุมนฑา ช่วยแท่น ครูกศน.ตำบล
22 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครูกศน.ตำบลวัดสน ร่วมด้วย ครูกศน.อำเภอระโนดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และชวนกันไปวัดในวันพระ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครูกศน.ตำบลวัดสน ร่วมด้วย ครูกศน.อำเภอระโนดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และชวนกันไปวัดในวันพระ
11 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมาย นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ปฎิบัติการประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอระโนด เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษา กศน.ภาคเรียนใหม่
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมาย นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ปฎิบัติการประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอระโนด เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษา กศน.ภาคเรียนใหม่
9 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมาย นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ปฎิบัติการห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด และ นายสถิรภัทร ลิ่มเส้ง ครูกศน.ตำบล พังยาง ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมาย นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ปฎิบัติการห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด และ นายสถิรภัทร ลิ่มเส้ง ครูกศน.ตำบล พังยาง ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2557
8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูกศน.อำเภอระโนด ได้มีการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษากศน.อำเภอระโนด
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูกศน.อำเภอระโนด ได้มีการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษากศน.อำเภอระโนด
8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวละอ่อน พังตรอ คณูกศน.ตำบลบ่อตรุ นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด จัดโครงการรักษ์การอ่าน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวละอ่อน พังตรอ คณูกศน.ตำบลบ่อตรุ นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด จัดโครงการรักษ์การอ่าน
2 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนสุวรรณ์ ผอ.กศน.เภอระโนด และคณะครูกศน.เภอระโนด ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2557
นายไพโรจน์ คเชนสุวรรณ์ ผอ.กศน.เภอระโนด และคณะครูกศน.เภอระโนด ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2557 ณ ตลาดนัดวันพุธ อำเภอระโนด โดยในการนี้ประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
2 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนสุวรรณ์ ผอ.กศน.เภอระโนด และคณะครูกศน.เภอระโนด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษ์การอ่าน โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด ในวันที่ 2 เมษายน 2557 โดยมีกิจกรรมหลากหลาย
นายไพโรจน์ คเชนสุวรรณ์ ผอ.กศน.เภอระโนด และคณะครูกศน.เภอระโนด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรักษ์การอ่าน โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด ในวันที่ 2 เมษายน 2557 โดยมีกิจกรรมหลากหลาย
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ นายสถิรภัทร ลิ่มเส้ง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาเทียบระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ นายสถิรภัทร ลิ่มเส้ง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาเทียบระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำด้านอนุรักษ์การพัฒนาป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งย
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนดได้มอบหมายให้ นายปรีชา หนูเปี่ยมครูกศน. ตำบลปากแตระ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสา เข้าร่วมการจัดนิทรรศการอาเซียน ณ งานพิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนวัดปากแตระ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนดได้มอบหมายให้ นายปรีชา หนูเปี่ยมครูกศน. ตำบลปากแตระ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสา เข้าร่วมการจัดนิทรรศการอาเซียน ณ งานพิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนวัดปากแตระ
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด คณะครูกศน.ร่วมด้วยภาคส่วน นายนิพนธ์ อินทรสกุล นายอำเภอระโนด สถานีตำรวจภูธร อำเภอระโนด นายแลบ เพ็งศรี คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ส.ว.
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด คณะครูกศน.ร่วมด้วยภาคส่วน นายนิพนธ์ อินทรสกุล นายอำเภอระโนด สถานีตำรวจภูธร อำเภอระโนด นายแลบ เพ็งศรี คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ส.ว.
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และครูผุ้สอนคนพิการอำเภอระโนด ได้ต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมิน นายธิติวัฒน์ แก้วคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประจำศูนย์ กศน.จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการประเมินประจำปีการศึกษา 2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และครูผุ้สอนคนพิการอำเภอระโนด ได้ต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมิน นายธิติวัฒน์ แก้วคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประจำศูนย์ กศน.จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการประเมินประจำปีการศึกษา 2557
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมาย ให้ นายพิชญานิน สรรเสริญ ครู ประจำ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และนางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมาย ให้ นายพิชญานิน สรรเสริญ ครู ประจำ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และนางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป หลักสูตร Ad

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05