[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันที่ 8,9,15 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนระโนดวิทยา 
 

  

  

9 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และคณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้จัดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2556ในวันที่ 8-9 และวันที่ 15 มีนาคม 2557
นายไพโรจน์ คเชนสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และคณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้จัดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2556ในวันที่ 8-9 และวันที่ 15 มีนาคม 2557 ทั้งนี้นักศึกษา กศน.ได้ให้ความสำคัญ และความร่วมมือในการสอบปลายภาคในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งความ
6 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายคณะครูประจำตำบลพื้นที่รับผิดชอบ และ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดอำเภอระโนด ได้เยี่ยมเยือนบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลหัวถิน อำเภอระโนด
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายคณะครูประจำตำบลพื้นที่รับผิดชอบ และ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดอำเภอระโนด ได้เยี่ยมเยือนบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลหัวถิน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมด้วยบริกา
5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.ระโนด ได้มอบหมายให้ นายพิชญานิน สรรเสริญ เข้าร่วมการ สัมมนาวิชาการของนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6 8 เดือน)รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.ระโนด ได้มอบหมายให้ นายพิชญานิน สรรเสริญ เข้าร่วมการ สัมมนาวิชาการของนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6 8 เดือน)รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รวมทุกอำเภอ ของกศน.จังหวัดสงขลา โดยในการนี้ กศน.อำเภ
5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู ได้เดินทางไปส่ง บุคลากรทางการศึกษา นางสาวบุสรา นิลเต๊ะ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู ได้เดินทางไปส่ง บุคลากรทางการศึกษา นางสาวบุสรา นิลเต๊ะ ครูผู้ช่วย ณ ศูนย์ กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปฎิบัติหน้าที่ประจำ ศูนย์กศน.เขตบางขุนเทียน ในต่อไป ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึก แก่ ผู้
5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู และกลุ่มอาชีพ ในสังกัดกศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ศูนย์กศน.จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู และกลุ่มอาชีพ ในสังกัดกศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ศูนย์กศน.จังหวัด กรุงเทพมหานคร ศูนย์กศน.จังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์กศน. เขตบางขุนเทียน และช่องทางการประกอบกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพค้า
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด จ.สงขลา พร้อมคณะครูกศน.อำเภอระโนด จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด จ.สงขลา พร้อมคณะครูกศน.อำเภอระโนด จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอ่างเก็บน้ำป่าบอน ตำบลทุ
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด จ.สงขลา ประชุมชี้แจง นโยบาย กศน.ในพื้นที่ จังหวัดชายแดน จากท่านรองเลขาธิการ กศน.การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการ กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด จ.สงขลา ประชุมชี้แจง นโยบาย กศน.ในพื้นที่ จังหวัดชายแดน จากท่านรองเลขาธิการ กศน.การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการ กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดปีงบประมาณ 2557 ณ กศน.อำเภอระโนด
กศน.อำเภอระโนด เข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดปีงบประมาณ 2557 ด้วยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัดในปีงบประมาณ 2557 กศน.อำเภอระโนด ครบกำหนดประเมินในปีงบประมาณ
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการอำเภอระโนด
กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการอำเภอระโนด โดยได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนระโนดวิทยา โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาคส่วน โรงเรียน รัฐ และเอกชน และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมจัดบูธ วิชาการ หลากหลายภายในงาน ได้มีกิจกรรม การแสดง และการละเล่น ขายของต่างๆ มากมาย ในส
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ
กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนระโนดวิทยา โดยจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ โดย เหล่าคณะครูทั่วทั้งอำเภอระโนดได้มีการเข้าร่วม อีกทั้งเครือข่ายรัฐและ เอกชน โดยจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2557 นอกจากนี้ยังมีการรับมอบรางว
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด ได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ประกันคุณภาพ ณ กศน.โคกชะงาย จังหวัดพัทลุง
กศน.อำเภอระโนด ได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ประกันคุณภาพ ณ กศน.โคกชะงาย จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 14 มกราคม 2557 โดยเพื่อเป็นการศึกษางาน เพื่อที่จะเป็นแนวทางนำสู่งานประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ่นไป นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน อำเภอท่ามิหลำ จังหว
22 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ระโนด เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กเด็กแห่งชาติ
กศน.ระโนด เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กเด็กแห่งชาติ โดยร่วมกับเครือช่ายเทศบาลตำบลปากแตระ บ้านขาว ตะเครียะ ระโนด บ่อตรุ แดนสงวนและตำบลในความรับผิดชอบของครูอาสาประจำตำบล ในอำเภอระโนด เพื่อเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติ จึงจัดให้มีกิจกรรม งานวันเด็กแห
7 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด ได้จัดการนิเทศติดตามผลการดำเนินการ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.อำเภอระโนด ได้จัดการนิเทศติดตามผลการดำเนินการ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่ตำบลท่าบอน แดนสงวน และคลองแดน เพื่อติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมการรักษ์การอ่านในชุมชน ตามนโยบาย สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา วันที่ 7 มกราคม 2557
6 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศนอำเภอระโนด พร้อมด้วย นส.อภิวันท์ จันทองแก้ว ครูกศน.ตำบลแดนสงวน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ.วัดทุ่งสงวน ม.1 ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปรึกษา หารือ ชี้แจงข้อราชการ และรายงานผลก
19 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอระโนด ร่วมประชุมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.)
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด นางลักษมณ ไทยรัตน์ และนางวาสนา นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการคุ้มครองเด็กที่ทำงานเสี่ยงในอุตสาหกรรมและการผลิตกุ้งและอาหารทะเลโดยการส่งเสริมการทำงานที่ปลอดไยและบิการด้านสุขภาพในจังหวัดสงขลาและ
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด มอบสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด และคณะครู กศน.อำเภอระโนด มอบสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ “ ร่วมร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน ”
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอระโนดจัดโครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ “ ร่วมร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยข้าราชการและคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอระโนด
6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลระโนด
27 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้พื้นฐาน ( B.T.C.)
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบล และ นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้พื้นฐาน ( B.T.C.) ในวันที่ 2

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05