[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอระโนด
 

  

  

27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมทำประชาคมหมู่บ้านรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
การประชุมทำประชาคมหมู่บ้านรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ภาคใต้
อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ภาคใต้
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\"
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 \"สงขลาเกมส์\"
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
รับไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการเขียนข่าวเพือประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อต่างๆ
พิธีเปิดโครงการเขียนข่าวเพือประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อต่างๆ
18 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถพิตร โดยมีนายสุรชัย วงศ์ศุภลักษ์ นายอำเภอระโนด เป็นประธานและรับมอบกล่องดอกไม้จันทน์
พิธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถพิตร โดยมีนายสุรชัย วงศ์ศุภลักษ์ นายอำเภอระโนด เป็นประธานและรับมอบกล่องดอกไม้จันทน์
18 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถพิตร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถพิตร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอระโนด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอระโนด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
เปิดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ครู และโต๊ะเก้าอี้นักเรียนพระราชทาน ให้กับสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
เข้ารับครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ครู และโต๊ะเก้าอี้นักเรียนพระราชทาน ให้กับสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวิ่งรับ-มองธง และจัดเฉลิมฉลองธง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ร่วมกิจกรรมวิ่งรับ-มองธง และจัดเฉลิมฉลองธง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดรายการวิทยุรายการสงขลาเดินหน้าประเทศไทย สทร.6 คลื่น FM 94.5 mhz. ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
จัดรายการวิทยุรายการสงขลาเดินหน้าประเทศไทย สทร.6 คลื่น FM 94.5 mhz. ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรม \"สโมสรเงือกน้อย\" ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ประชุมศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรม \"สโมสรเงือกน้อย\" ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักสูตรการทำขนมไทย การทำขนมสังขยา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมหลักสูตรการทำขนมไทย การทำขนมสังขยา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการรณรงค์การปลูกพืชปลอดสารเคมีสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
กิจกรรมการรณรงค์การปลูกพืชปลอดสารเคมีสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
31 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากแตระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากแตระ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/72 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05