[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
 
 

  

  

9 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมมอบ พัสดุ ให้กับบ้านหนังสือชุมชน ตำบลบ่อตรุ วันที่ 8 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมมอบ พัสดุ ให้กับบ้านหนังสือชุมชน ตำบลบ่อตรุ วันที่ 8 ตุลาคม 2558
9 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนระโนด ผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย บ้านถูกไฟไหม้ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนระโนด
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนระโนด ผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย บ้านถูกไฟไหม้ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนระโนด
8 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลระโนด โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตัณธนกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลระโนดเป็นประธาน วันที่ 7 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลระโนด โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตัณธนกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลระโนดเป็นประธาน วันที่ 7 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมส่ง นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง ครู กศน.ตำบลพังยาง ซึ่งได้ย้ายมาอยู่ กศน.ตำบลควนลัง สังกัด กศน.อำเภอหาดใหญ่ โดยมี นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ พร้อม คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมส่ง นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง ครู กศน.ตำบลพังยาง ซึ่งได้ย้ายมาอยู่ กศน.ตำบลควนลัง สังกัด กศน.อำเภอหาดใหญ่ โดยมี นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ พร้อม คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอ
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าของบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านบ่อตรุ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ให้บ้านหนังสือชุมชนบ่อตรุ โดยครู กศน.ตำบล เป็นจัดส่ง วันที่ 2 ตุลาคม 2558
เจ้าของบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านบ่อตรุ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ให้บ้านหนังสือชุมชนบ่อตรุ โดยครู กศน.ตำบล เป็นจัดส่ง วันที่ 2 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับท่านเลขาฯ สพฐ.เลขาฯ กศน.ท่านใหม่ ท่าน เลขาฯ กศน.สักการะสิ่งศักดิ์บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 3 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับท่านเลขาฯ สพฐ.เลขาฯ กศน.ท่านใหม่ ท่าน เลขาฯ กศน.สักการะสิ่งศักดิ์บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 3 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 3 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 3 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน กฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 3 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน กฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 3 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผู้เชี่ยวชาญโสมอุสา เลี้ยงถนอม ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 3 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผู้เชี่ยวชาญโสมอุสา เลี้ยงถนอม ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 3 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ และ นางสาวกัญญา คงประมูล ครูอาสา ดูแลนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุ ในการสอบแก้ตัว สอบซ่อม วันที่ 4 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ และ นางสาวกัญญา คงประมูล ครูอาสา ดูแลนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุ ในการสอบแก้ตัว สอบซ่อม วันที่ 4 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสุมณฑา ช่วยแท่น ครู กศน.ตำบลตะเครียะ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนใหม่ ณ กศน.ตำบลตะเครียะ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสุมณฑา ช่วยแท่น ครู กศน.ตำบลตะเครียะ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนใหม่ ณ กศน.ตำบลตะเครียะ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครูอาสา เจ้าของพื้นที่ กศน.ตำบลบ้านใหม่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนใหม่ ณ กศน.ตำบลบ้านใหม่ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครูอาสา เจ้าของพื้นที่ กศน.ตำบลบ้านใหม่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนใหม่ ณ กศน.ตำบลบ้านใหม่ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางลักษมณ ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนใหม่ ณ กศน.ตำบลระวะ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางลักษมณ ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนใหม่ ณ กศน.ตำบลระวะ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มีจิตศรัทธา มอบหนังสือพิมพ์ให้ผู้รับผิดชอบบ้านหนังสือชุมชนสีประดู่พัฒนา วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ผู้มีจิตศรัทธา มอบหนังสือพิมพ์ให้ผู้รับผิดชอบบ้านหนังสือชุมชนสีประดู่พัฒนา วันที่ 5 ตุลาคม 2558
6 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จากร้านค้าในตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ โดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา วันที่ 5 ตุลาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จากร้านค้าในตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ โดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา วันที่ 5 ตุลาคม 2558
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุติดต่อร้านหนังสือพิมพ์ เพื่อจัดซิ้อให้บ้านหนังสือชุมชน
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุติดต่อร้านหนังสือพิมพ์ เพื่อจัดซิ้อให้บ้านหนังสือชุมชน
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้รับรางวัล คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558
ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้รับรางวัล คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด ดูแลนักศึกษา ในการสอบ E-Exam
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด ดูแลนักศึกษา ในการสอบ E-Exam
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการงบลงทุนในการซ่อมแซมสถานศึกษาในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
กศน.อำเภอระโนด ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการงบลงทุนในการซ่อมแซมสถานศึกษาในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบลบ้านขาว
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบลบ้านขาว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05