[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.panithand.com และที่ https://www.face.com/PanithanD
 
 

  

  

6 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ตำบลวัดสน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ตำบลวัดสน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
6 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบกระเป๋าหนังสือเดินทาง โครงการบรรณสัญจร กศน.ตำบลบ่อตรุ
มอบกระเป๋าหนังสือเดินทาง โครงการบรรณสัญจร กศน.ตำบลบ่อตรุ 4 กุมภาพันธ์ 2559
6 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่ม กศน.ท่าบอน และคัดเลือกนักกีฬา
พบกลุ่ม กศน.ท่าบอน และคัดเลือกนักกีฬา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กศน.ตำบลท่าบอน
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน และมอบกระเป๋าหนังสือเดินได้
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน และมอบกระเป๋าหนังสือเดินได้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมสนับสนุนเสื้อกีฬา สงขลาเกมส์ เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ
ร่วมสนับสนุนเสื้อกีฬา สงขลาเกมส์ เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 6/2559
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2559
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2559 และประชาสัมพันธ์โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อบต.ท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าเฝ้ารับเสด็จ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
เข้าเฝ้ารับเสด็จ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายแกนนำวิชาการ \"นำความรู้ เพื่อนช่วยเพื่อน\"
โครงการค่ายแกนนำวิชาการ \"นำความรู้ เพื่อนช่วยเพื่อน\" ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียน 2/2558 กศน.ตำบลบ่อตรุ
กิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียน 2/2558 กศน.ตำบลบ่อตรุ ในวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดกลุ่มสนใจการผูกผ้าในงานพิธี กศน.ตำบลตะเครียะ
เปิดกลุ่มสนใจการผูกผ้าในงานพิธี กศน.ตำบลตะเครียะ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสรรหากรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบลระโนด
การสรรหากรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบลระโนด ในวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการการแข่งขันกัฬาสายสัมพันธ์ กศน.คัพ ครั้งที่ 2
ประชุมโครงการการแข่งขันกัฬาสายสัมพันธ์ กศน.คัพ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ กศน.อำเภอสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
28 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่ม กศน.ตำบลพังยาง วันที่ 28 มกราคม 2559
พบกลุ่ม กศน.ตำบลพังยาง วันที่ 28 มกราคม 2559
28 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียน 2/2558 กศน.ตำบลบ้านใหม่
การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียน 2/2558 กศน.ตำบลบ้านใหม่
28 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอัธยาศัย กศน.ตำบลท่าบอน
กิจกรรมอัธยาศัย กศน.ตำบลท่าบอน วันที่ 28 มกราคม 2559
28 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ตำบลระวะ วันที่ 28 มกราคม 2559
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ตำบลระวะ วันที่ 28 มกราคม 2559
28 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียน 2/2558 กศน.ตำบลระวะและกิจกรรมพบกลุ่ม
ดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียน 2/2558 กศน.ตำบลระวะและกิจกรรมพบกลุ่ม
28 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียน 2/2558 กศน.ตำบลตะเครียะ
การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียน 2/2558 กศน.ตำบลตะเครียะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05