[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.panithand.com และที่ https://www.face.com/PanithanD
 
 

  

  

23 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลคลองแดน
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลคลองแดน ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
23 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลแดนสงวน
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลแดนสงวน ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ กศน.ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
23 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลบ้านขาว
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลบ้านขาว ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ กศน.ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
23 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลระวะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลระวะ ในวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ กศน.ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
23 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลพังยาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลพังยาง ในวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ กศน.ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
23 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลวัดสน
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลวัดสน
23 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลบ่อตรุ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการประเมินครั้งที่ 1 กศน.ตำบลบ่อตรุ ในวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ กศน.ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
15 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว อบต.ระวะ ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว อบต.ระวะ ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
15 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
15 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร กศน.อำเภอสัญจร ครั้งที่ 4/2559
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร กศน.อำเภอสัญจร ครั้งที่ 4/2559
11 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแสดงหลาดสองเล ถนนวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า ขับเคลื่อนแคมเปญสงขลามหาสนุก
การแสดงหลาดสองเล ถนนวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า ขับเคลื่อนแคมเปญสงขลามหาสนุก
11 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้สืบสานประเพณีไทย
โครงการเรียนรู้สืบสานประเพณีไทย ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
11 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เวทีที่ 2 เวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านมาบเตย ตำบลแดนสงวน
ประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เวทีที่ 2 เวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านมาบเตย ตำบลแดนสงวน
9 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เวทที่ 2 เวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านแค ตำบลคลองแดน
ประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เวทที่ 2 เวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านแค ตำบลคลองแดน
9 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เวทที่ 2 เวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหัวป่านออก ตำบลบ้านขาว
ประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เวทที่ 2 เวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหัวป่านออก ตำบลบ้านขาว
9 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวเทศบาลปากแตระ
กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวเทศบาลปากแตระ
9 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดรายการวิทยุสาธารณะ โหนด นา เล คลื่น 105.5 แม็คเกอร์เฮิร์ท รายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ กศน. วันที่ 8 เมษายน 2559
ร่วมจัดรายการวิทยุสาธารณะ โหนด นา เล คลื่น 105.5 แม็คเกอร์เฮิร์ท รายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ กศน. วันที่ 8 เมษายน 2559
9 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอระโนด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยรถแห่ประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอระโนด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยรถแห่ประชาสัมพันธ์
9 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
9 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนา กศน.ตำบลระวะ
การพัฒนา กศน.ตำบลระวะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05