[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอระโนด
 

  

  

19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.ศธ.มลปนัดดา ดิสกุล ในวันที่ 19 มกราคม 2560
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.ศธ.มลปนัดดา ดิสกุลในวันที่ 19 มกราคม 2560
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.ศธ.มลปนัดดา ดิสกุล ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.ศธ.มลปนัดดา ดิสกุล ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.ศธ.มลปนัดดา ดิสกุล ในวันที่ 18 มกราคม 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.ศธ.มลปนัดดา ดิสกุล ในวันที่ 18 มกราคม 2560
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการตรวจติดตามการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2560
กิจกรรมการตรวจติดตามการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2560
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.ศธ.มลปนัดดา ดิสกุล ในวันที่ 16 มกราคม 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.ศธ.มลปนัดดา ดิสกุล ในวันที่ 16 มกราคม 2560
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระโนด เข้ารับรางวัลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอระโนด ดีเด่น ในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2560
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระโนด เข้ารับรางวัลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอระโนด ดีเด่น ในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2560
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเอกชัย หนูใย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้ารับรางวัลข้าราชการครู ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2560
นายเอกชัย หนูใย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้ารับรางวัลข้าราชการครู ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2560
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชวัลวิทย์ ไชยทัณย์ ตำแหน่งครู เข้ารับรางวัลข้าราชการครู ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2560
นายชวัลวิทย์ ไชยทัณย์ ตำแหน่งครู เข้ารับรางวัลข้าราชการครู ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2560
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปรีชา หนูเปี่ยม ครู กศน.ตำบลปากแตระ และนางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ตำแหน่งครู ผู้สอนคนพิการ เข้ารับรางวัลครูดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ในโอกาสวันครู อำเภอระโนด พุทธศักราช 2560
นายปรีชา หนูเปี่ยม ครู กศน.ตำบลปากแตระ และนางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ตำแหน่งครู ผู้สอนคนพิการ เข้ารับรางวัลครูดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ในโอกาสวันครู อำเภอระโนด พุทธศักราช 2560
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวอลิษา ดวงเขียว เข้ารับรางวัลครูดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ในโอกาสวันครู อำเภอระโนด พุทธศักราช 2560
นางสาวอลิษา ดวงเขียว เข้ารับรางวัลครูดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ในโอกาสวันครู อำเภอระโนด พุทธศักราช 2560
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานวันครู อำเภอระโนด พุทธศักราช 2560 \"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู\"
เข้าร่วมงานวันครู อำเภอระโนด พุทธศักราช 2560 \"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู\"
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะทำงาน รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ \"ช่วยเหลือประชาชน\" ทีมจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมต้อนรับคณะทำงาน รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ \"ช่วยเหลือประชาชน\"ทีมจังหวัดมหาสารคาม
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมบรรยากาศการประชุมเตรียมการ และการวางแผนซ่อมสร้าง โครงการรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ 15 มกราคม 2560
เข้าร่วมบรรยากาศการประชุมเตรียมการ และการวางแผนซ่อมสร้าง โครงการรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน ในวันที่ 15 มกราคม 2560
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดกิจกรรมที่ ๔ โชว์การแสดง \"เพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงพระราชาในนิทาน\" ตามโครงการพัฒนาทักษะสมาชิกสโมสรเงือกน้อย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ปี ๒๕๖๐
ร่วมจัดกิจกรรมที่ ๔ โชว์การแสดง \"เพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงพระราชาในนิทาน\" ตามโครงการพัฒนาทักษะสมาชิกสโมสรเงือกน้อย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ปี ๒๕๖๐
12 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงสำรวจพื้นที่สถานการณ์สาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) และวาตภัย (รอบที่ 2) สำนักงาน กศน.อำเภอระโนด
ลงสำรวจพื้นที่สถานการณ์สาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) และวาตภัย (รอบที่ 2) สำนักงาน กศน.อำเภอระโนด
12 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงสำรวจพื้นที่สถานการณ์สาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) และวาตภัย (รอบที่ 2) ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอระโนด
ลงสำรวจพื้นที่สถานการณ์สาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) และวาตภัย (รอบที่ 2) ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอระโนด
12 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงสำรวจพื้นที่สถานการณ์สาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) และวาตภัย (รอบที่ 2) ตามที่ได้เกิดเหตุสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีลมกรรโชกแรง ในพื้นที่อำเภอระโนด กศน.ตำบลท่าบอน
ลงสำรวจพื้นที่สถานการณ์สาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) และวาตภัย (รอบที่ 2) ตามที่ได้เกิดเหตุสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีลมกรรโชกแรง ในพื้นที่อำเภอระโนด กศน.ตำบลท่าบอน
12 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงสำรวจพื้นที่สถานการณ์สาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) และวาตภัย (รอบที่ 2) กศน.ตำบลระโนด
ลงสำรวจพื้นที่สถานการณ์สาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) และวาตภัย (รอบที่ 2) กศน.ตำบลระโนด
12 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร กศน.สัญจร ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 มกราคม 2560
ประชุมผู้บริหาร กศน.สัญจร ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 มกราคม 2560
9 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) และวาตภัย (รอบที่ 2) ตามที่ได้เกิดเหตุสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีลมกรรโชกแรง ในพื้นที่อำเภอระโนด
ตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์สาธารณภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำท่วมฉับพลัน) และวาตภัย (รอบที่ 2) ตามที่ได้เกิดเหตุสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีลมกรรโชกแรง ในพื้นที่อำเภอระโนด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/68 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05