[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
 
 

  

  

29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด นิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลบ้านขาว
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้นายชวัลวิทย์ ไชยทัณย์ พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่นิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ ตำบลบ้านขาว
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลท่าบอน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ สายช่วย ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลท่าบอน
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลบ้านขาว
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้นายชวัลวิทย์ ไชยทัณย์ พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอน
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลบ้านใหม่
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้นายชวัลวิทย์ ไชยทัณย์ พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอน
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด นิเทศการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลตะเครียะ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อ.ระโนด มอบหมายให้นายชวัลวิทย์ ไชยทัณย์ พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศ ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลตะเครียะ
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา ไพบูลย์สวัสดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ลงพื้นที่ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาพิการ ตำบลระโนด ตำบลตะเครียะ ตำบลบ้านขาว
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา ไพบูลย์สวัสดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ลงพื้นที่ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาพิการ ตำบลระโนด ตำบลตะเครียะ ตำบลบ้านขาว
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ลงพื้นที่ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาพิการ ตำบล ท่าบอน ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองแดน ตำบลแดนสงวน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ลงพื้นที่ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาพิการ ตำบล ท่าบอน ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองแดน ตำบลแดนสงวน
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาววศินี ไชยมณี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ลงพื้นที่ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาพิการ ตำบล บ่อตรุ ตำบลพังยาง ตำบลวัดสน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาววศินี ไชยมณี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ลงพื้นที่ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาพิการ ตำบล บ่อตรุ ตำบลพังยาง ตำบลวัดสน
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นายพีระพัฒน์ วั่นเส้ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ลงพื้นที่ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาพิการ ตำบล ปากแตระ ตำบลระวะ ตำบลพังยาง และตำบลท่าบอน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นายพีระพัฒน์ วั่นเส้ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ลงพื้นที่ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาพิการ ตำบล ปากแตระ ตำบลระวะ ตำบลพังยาง และตำบลท่าบอน
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ มหาวิทยาลัยราชฎัชสุราษฎร์ธานี โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ มหาวิทยาลัยราชฎัชสุราษฎร์ธานี โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้ร่วมต้อนรับ ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.ในโอกาสที่ท่านเดินทางตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามหลักศาสนาอิ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้ร่วมต้อนรับ ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.ในโอกาสที่ท่านเดินทางตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามหลักศาสนาอิ
27 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้นางสาวอภิวันท์ จันทองแก้ว ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบดูแลระบบเว็ปไซต์ กศน.อำเภอระโนด ปรับปรุงเว็ปไซต์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้นางสาวอภิวันท์ จันทองแก้ว ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบดูแลระบบเว็ปไซต์ กศน.อำเภอระโนด ปรับปรุงเว็ปไซต์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุรับสมัครครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 10 ครัวเรือน โดยมีการนัดชาวบ้านมาตรวจร่างกาย โดย หน่วยงาน อสม. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโพธ์ หมู่ที่ 5 ตำบล บ่อตรุ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุรับสมัครครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 10 ครัวเรือน โดยมีการนัดชาวบ้านมาตรวจร่างกาย โดย หน่วยงาน อสม. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโพธ์ หมู่ที่ 5 ตำบล บ่อตรุ
25 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย นายพิชญานิน สรรเสริญ ครู นางวาสนา นิชพันธ์ ครู กศน.ตำบลท่าบอน และ นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง ครู กศน.ตำบลพังยาง ได้เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการ Edit หลักสูตรฉบับพกพาสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้น
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย นายพิชญานิน สรรเสริญ ครู นางวาสนา นิชพันธ์ ครู กศน.ตำบลท่าบอน และ นายสถิรภัทร ลิ่มเซ่ง ครู กศน.ตำบลพังยาง ได้เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการ Edit หลักสูตรฉบับพกพาสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้น
25 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประกาศให้ กศน.อำเภอระโนด ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่วันที่ 30 กั
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประกาศให้ กศน.อำเภอระโนด ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่วันที่ 30 กั
24 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย นางสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด และ นางลักษมณ ไทยรัฐ เป็นครู กศน.ตำบลระวะ เจ้าของพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่ตำบลระวะ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย นางสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด และ นางลักษมณ ไทยรัฐ เป็นครู กศน.ตำบลระวะ เจ้าของพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะในพื้นที่ตำบลระวะ
24 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย คณะครู กศน. อำเภอระโนด ทุกคน ได้ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ โดยเป็นการประชุมแบบสัญจรครั้งแรก โดย ประชุม ณ กศน.ตำบลระวะ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย คณะครู กศน. อำเภอระโนด ทุกคน ได้ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ โดยเป็นการประชุมแบบสัญจรครั้งแรก โดย ประชุม ณ กศน.ตำบลระวะ
21 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ ปภ.จังหวัดสงขลา กับการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ความปลอดภัย
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ ปภ.จังหวัดสงขลา กับการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ความปลอดภัย
21 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายในหลวง เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ และเพื่อเป็นการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายในหลวง เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ และเพื่อเป็นการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการอบรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ศาลาการเปรียญ วัดราษฎรบำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการอบรมคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ศาลาการเปรียญ วัดราษฎรบำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05