[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
 
 

  

  

22 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่มอบ อุปกรณ์การเพาะเชื้อเห็ดแก่นักศึกษาคนพิการ ในพื้นที่ ตำบล บ้านใหม่
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่มอบ อุปกรณ์การเพาะเชื้อเห็ดแก่นักศึกษาคนพิการ ในพื้นที่ ตำบล บ้านใหม่
22 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสาววศินี ไชยมณี ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่มอบ อุปกรณ์การเพาะเชื้อเห็ดแก่นักศึกษาคนพิการ ในพื้นที่ ตำบล แดนสงวน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสาววศินี ไชยมณี ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่มอบ อุปกรณ์การเพาะเชื้อเห็ดแก่นักศึกษาคนพิการ ในพื้นที่ ตำบล แดนสงวน
22 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวลออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวลออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
22 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายพีระพัฒน์ วั่นเส้ง นางสาววศินี ไชยมณี นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ นางสาวกาญจน ไพบูลย์สวัสดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่มอบชุดแปลงเกษตรพื้นไร้ดิน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายพีระพัฒน์ วั่นเส้ง นางสาววศินี ไชยมณี นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ นางสาวกาญจน ไพบูลย์สวัสดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ ลงพื้นที่มอบชุดแปลงเกษตรพื้นไร้ดิน
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายพิชญานิน สรรเสริญ ครู ปฎิบัติการสอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์ แก่นักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบปลายภาค วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายพิชญานิน สรรเสริญ ครู ปฎิบัติการสอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์ แก่นักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบปลายภาค วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายปรีชา หนูเปี่ยม ครู กศน.ตำบลปากแตระ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสา ประจำ กศน.ตำบลปากแตระ ตรวจ และแนะนำประเมินโครงงาน ของ นักศึกษา กศน.ตำบลปากแตระ ณ กศน.ตำบลปากแตระ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายปรีชา หนูเปี่ยม ครู กศน.ตำบลปากแตระ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครูอาสา ประจำ กศน.ตำบลปากแตระ ตรวจ และแนะนำประเมินโครงงาน ของ นักศึกษา กศน.ตำบลปากแตระ ณ กศน.ตำบลปากแตระ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางลักษมณ ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ นางอรอนงค์ ทองช่วย ครูอาสา ประจำ กศน.ตำบลระวะ ตรวจ และแนะนำประเมินโครงงาน ของ นักศึกษา กศน.ตำบลระวะ ณ กศน.ตำบลระวะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางลักษมณ ไทยรัตน์ ครู กศน.ตำบลระวะ นางอรอนงค์ ทองช่วย ครูอาสา ประจำ กศน.ตำบลระวะ ตรวจ และแนะนำประเมินโครงงาน ของ นักศึกษา กศน.ตำบลระวะ ณ กศน.ตำบลระวะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครูอาสา ประจำ กศน.ตำบลบ้านใหม่ ตรวจ และแนะนำโครงงาน ของ นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านใหม่ ณ กศน.ตำบลบ้านใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครูอาสา ประจำ กศน.ตำบลบ้านใหม่ ตรวจ และแนะนำโครงงาน ของ นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านใหม่ ณ กศน.ตำบลบ้านใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด รับชม รายการ ETV สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านทางระบบ ดิจิตอลทีวี ครั้งที่ 17 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอระโนด รับชม รายการ ETV สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านทางระบบ ดิจิตอลทีวี ครั้งที่ 17 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมนางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด เข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมนางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด เข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วม โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และโครงการชวนกันไปวัดในวันพระ คืนความสุขให้ประชาชน ณ วัดหัววัง อำเภอระโนด วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วม โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และโครงการชวนกันไปวัดในวันพระ คืนความสุขให้ประชาชน ณ วัดหัววัง อำเภอระโนด วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด มอบสื่อโครงการ \"รักการอ่าน...ครอบครัวอุ่น\" กิจกรรมที่ 9 หนังสือเล่มเล็ก ให้ครู กศน.ตำบล ครูอาสาคณะทำงานอำเภอ เพื่อส่งต่อให้กับ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด มอบสื่อโครงการ \"รักการอ่าน...ครอบครัวอุ่น\" กิจกรรมที่ 9 หนังสือเล่มเล็ก ให้ครู กศน.ตำบล ครูอาสาคณะทำงานอำเภอ เพื่อส่งต่อให้กับ
20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่า กศน.ตำบลบ้านขาว ทำโครงการในห้องเรียน พัฒนาทำความสะอาด กศน.ตำบลบ้านขาว พร้อมบำรุงซ่อมคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
ศิษย์เก่า กศน.ตำบลบ้านขาว ทำโครงการในห้องเรียน พัฒนาทำความสะอาด กศน.ตำบลบ้านขาว พร้อมบำรุงซ่อมคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายกิตติพัศ จันทร์เอียด ครู กศน.ตำบลระโนด ร่วมประชุมตำบลสัญจร ประจำเดือนตำบลระโนด ณ หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด วัดราษฎร์บำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายกิตติพัศ จันทร์เอียด ครู กศน.ตำบลระโนด ร่วมประชุมตำบลสัญจร ประจำเดือนตำบลระโนด ณ หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด วัดราษฎร์บำรุง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครู อาสา พร้อม พร้อม นักศึกษา กศน.ตำบลปากแตระ เตรียมสถานที่ เพื่อจัดโครงการนำความรู้สู่ชุมชน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม หล่อเทียนพรรษา ถวาย 9 วัด ณ วัดปากแตระ วันที่ 16 – 1
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครู อาสา พร้อม พร้อม นักศึกษา กศน.ตำบลปากแตระ เตรียมสถานที่ เพื่อจัดโครงการนำความรู้สู่ชุมชน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม หล่อเทียนพรรษา ถวาย 9 วัด ณ วัดปากแตระ วันที่ 16 – 1
20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครู อาสา พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการนำความรู้สู่ชุมชน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม หล่อเทียนพรรษา ถวาย 9 วัด ณ วัดปากแตระ วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558s
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ สายช่วย ครู อาสา พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด จัดโครงการนำความรู้สู่ชุมชน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม หล่อเทียนพรรษา ถวาย 9 วัด ณ วัดปากแตระ วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558s
20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ ปฎิบัติหน้าที่ พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุ จัดกิจกรรม กพช.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ พื้นที่ตำบลบ่อตรุ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ ปฎิบัติหน้าที่ พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลบ่อตรุ จัดกิจกรรม กพช.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ พื้นที่ตำบลบ่อตรุ
20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายพีระพัฒน์ วั่นเส้ง ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรอง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมร้อยเกาะ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายพีระพัฒน์ วั่นเส้ง ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรอง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมร้อยเกาะ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ระโนด ชมรมดนตรี อำเภอระโนด ร่วมบริจาคโลหิต เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ในงานกาชาดประจำปี 2558
นักศึกษา กศน.ระโนด ชมรมดนตรี อำเภอระโนด ร่วมบริจาคโลหิต เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ในงานกาชาดประจำปี 2558 เพื่อเป็นมหากุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558
13 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางอรอนงค์ ทองช่วย ครูอาสา ลงพื้นที่ปฎิบัติการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลระวะ
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางอรอนงค์ ทองช่วย ครูอาสา ลงพื้นที่ปฎิบัติการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลระวะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05