[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอระโนด
 
 

  

  

24 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริม การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา
การประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา
22 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
16 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
15 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” (รุ่นที่ 4)
โครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” (รุ่นที่ 4)
12 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” (รุ่นที่ 3)
จัดโครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” (รุ่นที่ 3)
11 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ได้รับเกียรติจาก พันโทรประเคียง คงแก้ว ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.จังหวัดสงขลา) บรรยายพิเศษ เรื่องประวัติศาสตร์ชาจิไท
โครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ได้รับเกียรติจาก พันโทรประเคียง คงแก้ว ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.จังหวัดสงขลา) บรรยายพิเศษ เรื่องประวัติศาสตร์ชาจิไ
8 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนดำเนินการประชุม โดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 8 มกราคม 2561
ร่วมร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนดำเนินการประชุม โดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 8 มกราคม 2561
28 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต้ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคใต้ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แก่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระโนด และบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560
นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต้ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สถาบัน กศน.ภาคใต้ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แก่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระโนด และบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560
27 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Student Smart ONE เพื่อขับเคลื่อน กศน. 4G ปีงบประมาณ 2561
โครงการ Student Smart ONE เพื่อขับเคลื่อน กศน. 4G ปีงบประมาณ 2561
26 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการเรียนรู้ในการรูปแบบ E-Learning Mood และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการเรียนรู้ในการรูปแบบ E-Learning Mood และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้นักศึกษายืนตรงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ทุกครั้งก่อนการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์
กิจกรรมให้นักศึกษายืนตรงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ทุกครั้งก่อนการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์
23 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ อำเภอระโนด ในวันที่่ 22 ธันาวาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติกระทรวงศึกษาธิการ อำเภอระโนดในวันที่่ 22 ธันาวาคม 2560
18 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2560
ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 12/2560
14 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ อำเภอระโนด
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติกระทรวงศึกษาธิการ อำเภอระโนด
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริหาร กศน.อำเภอระโนด และคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริหาร กศน.อำเภอระโนด และคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
23 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
16 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน กศน.สงขลาสัญจร ครั้ง 11/2560
ประชุมประจำเดือน กศน.สงขลาสัญจร ครั้ง 11/2560
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้
ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้
6 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา นางนัยนา จำเนียร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน กศน.สงขลา
ร่วมต้อนรับนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา นางนัยนา จำเนียร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน กศน.สงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/74 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05