[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.อำเภอระโนด
 
 

  

  

7 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer รุ่นที่ 1
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer รุ่นที่ 1
5 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดสงขลา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
โครงการค่ายชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดสงขลา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
4 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมและทัศนศึกษาตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชและประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
โครงการอบรมและทัศนศึกษาตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชและประวัติศาสตร์เมืองสงขลา
27 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ภัยธรรมชาติ กศน.อำเภอระโนด
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ภัยธรรมชาติ กศน.อำเภอระโนด
22 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการชวนกันไปวัดในวันพระ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการชวนกันไปวัดในวันพระ
21 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
การลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
20 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสงขลา
ประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสงขลา
12 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร “การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย”
โครงการอบรมค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร “การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย”
11 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ศูนย์สอบ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ศูนย์สอบ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
6 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจสอบภายในงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจสอบภายในงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
1 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการดำเนินการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ภาคใต้
การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการดำเนินการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ภาคใต้
30 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินนการสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561
ดำเนินนการสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561
26 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดรายการวิทยุ ชื่อรายการ \"เรียนรู้ตลอดชีวิต กับ กศน.อำเภอระโนด\" ทางสถานีวิทยุบริการสาธารณะ โหนด นา เล FM 105.5 Mh ในวันที่ 26 มกราคม 2561
จัดรายการวิทยุ ชื่อรายการ \"เรียนรู้ตลอดชีวิต กับ กศน.อำเภอระโนด\" ทางสถานีวิทยุบริการสาธารณะ โหนด นา เล FM 105.5 Mh ในวันที่ 26 มกราคม 2561
24 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริม การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา
การประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา
22 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
16 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
15 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” (รุ่นที่ 4)
โครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” (รุ่นที่ 4)
12 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” (รุ่นที่ 3)
จัดโครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” (รุ่นที่ 3)
11 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ได้รับเกียรติจาก พันโทรประเคียง คงแก้ว ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.จังหวัดสงขลา) บรรยายพิเศษ เรื่องประวัติศาสตร์ชาจิไท
โครงการค่ายกอดคอกู่ก้องร้องเพลงชาติกราบพระบาทพระมหากษัตริย์ไทย “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ได้รับเกียรติจาก พันโทรประเคียง คงแก้ว ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.จังหวัดสงขลา) บรรยายพิเศษ เรื่องประวัติศาสตร์ชาจิไ
8 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนดำเนินการประชุม โดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 8 มกราคม 2561
ร่วมร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนดำเนินการประชุม โดยพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 8 มกราคม 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05