[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.panithand.com และที่ https://www.face.com/PanithanD
 
 

  

  

15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชาการเผาถ่านและการผลิตน้ำส่มควันไม้
โครงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชาการเผาถ่านและการผลิตน้ำส่มควันไม้
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสนใจ วิชาการทำโดนัทจิ๋ว สำหรับผู้พิการ
กลุ่มสนใจ วิชาการทำโดนัทจิ๋ว สำหรับผู้พิการ
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางบกอำเภอระโนด
ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางบกอำเภอระโนด
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ให้แก่ประชาชนพื้นที่ ตำบลท่าบอน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ให้แก่ประชาชนพื้นที่ ตำบลท่าบอน
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ให้แก่ประชาชนพื้นที่ ตำบลระวะ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ให้แก่ประชาชนพื้นที่ ตำบลระวะ
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 7/2559
การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 7/2559
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อม ของคณะ ศส.ปชต เพื่อดำเนินแนวทางการปฏิบัติในการลงประชามติ กศน.ตำบลระโนด
ประชุมเตรียมความพร้อม ของคณะ ศส.ปชต เพื่อดำเนินแนวทางการปฏิบัติในการลงประชามติ กศน.ตำบลระโนด
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่อยอดอาชีพเดิม การทำเครื่องแกง
กิจกรรมต่อยอดอาชีพเดิม การทำเครื่องแกง
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เรื่อง การทำกระถางต้นไม้จากล้อยางรถยนต์ กศน.ตำบลระโนด
โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เรื่อง การทำกระถางต้นไม้จากล้อยางรถยนต์ กศน.ตำบลระโนด
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่อยอดอาชีพเดิม วิชาการทำอาหารปลา กศน.ตำบลบ่อตรุ
กิจกรรมต่อยอดอาชีพเดิม วิชาการทำอาหารปลา กศน.ตำบลบ่อตรุ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดรายการวิทยุสาธารณะ โหนด นา เล คลื่น 105.5 แม็คเกอร์เฮิร์ท รายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ กศน. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
จัดรายการวิทยุสาธารณะ โหนด นา เล คลื่น 105.5 แม็คเกอร์เฮิร์ท รายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ กศน. วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1/2559
ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1/2559
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ รำไม้พลองเพื่อสุขภาพ กศน.ตำบลบ่อตรุ
กิจกรรมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ รำไม้พลองเพื่อสุขภาพ กศน.ตำบลบ่อตรุ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน\" ตลาดชุมชนบ้านบ่อตรุ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน\" ตลาดชุมชนบ้านบ่อตรุ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลท่าบอนและตำบลปากแตระ
โครงการอบรมรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลท่าบอนและตำบลปากแตระ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศโครงการอบรมรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลท่าบอน
นิเทศโครงการอบรมรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลท่าบอน
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ประชุมคณะทำงานหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลตะเครียะและตำบลบ้านขาว
กิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลตะเครียะและตำบลบ้านขาว
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายวิชาการติวเข้มวิชาหลัก รุ่นที่ 2 (วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559)
โครงการค่ายวิชาการติวเข้มวิชาหลัก รุ่นที่ 2 (วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559)
6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เรื่อง การทำกระถางต้นไม้จากล้อยางรถยนต์ กศน.ตำบลบ้านขาว
โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เรื่อง การทำกระถางต้นไม้จากล้อยางรถยนต์ กศน.ตำบลบ้านขาว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05