[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 
  กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ยินดีต้อนรับ
 
 

  

  

28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบลบ้านขาว
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบลบ้านขาว
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนางสุมณฑา ช่วยแท่น ครู กศน.ตำบลตะเครียะ
ผอ. กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนางสุมณฑา ช่วยแท่น ครู กศน.ตำบลตะเครียะ
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนายกิตติพัศ จันทร์เอียด ครู กศน.ตำบลระโนด
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนายกิตติพัศ จันทร์เอียด ครู กศน.ตำบลระโนด
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนายปรีชา หนูเปี่ยม ครู กศน.ตำบลปากแตระ
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนายปรีชา หนูเปี่ยม ครู กศน.ตำบลปากแตระ
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนางสาวอภิวันท์ จันทองแก้ว ครู กศน.ตำบลแดนสงวน
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนางสาวอภิวันท์ จันทองแก้ว ครู กศน.ตำบลแดนสงวน
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนางสาวพรปรีณัน เขมากรณ์ ครู กศน.ตำบลคลองแดน
กศน.อำเภอระโนด พร้อมแต่งตั้ง คณะครู กศน.อำเภอระโนด ประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล พื้นที่รับผิดชอบ ของนางสาวพรปรีณัน เขมากรณ์ ครู กศน.ตำบลคลองแดน
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด พร้อม นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครู กศน.ตำบลวัดสน จัดรายการวิทยุเสียงตามสาย
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร แก้วเจริญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด พร้อม นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครู กศน.ตำบลวัดสน จัดรายการวิทยุเสียงตามสาย
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ท่านสุรพงษ์ จำจด อดีตผู้ตรวจราชการ ได้เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ กศน.
กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ท่านสุรพงษ์ จำจด อดีตผู้ตรวจราชการ ได้เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ กศน.
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ อดีต เลขาธิการ กศน. ได้เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ สพฐ.
กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ อดีต เลขาธิการ กศน. ได้เข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ สพฐ.
27 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ร่วมต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการ สพฐ.และนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน วันที่ 27 กันยายน 2558 .ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด ร่วมต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการ สพฐ.และนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน วันที่ 27 กันยายน 2558 .ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
27 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งบุตรชาย ของ นายอับดุลเลาะห์ นิยมเดชา กรรมการเครือข่ายสถานศึกษา กศน.อำเภอระโนด วันที่ 26 กันยายน 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งบุตรชาย ของ นายอับดุลเลาะห์ นิยมเดชา กรรมการเครือข่ายสถานศึกษา กศน.อำเภอระโนด วันที่ 26 กันยายน 2558
27 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย กศน.ประจำปี พ.ศ.2559 โดย ท่านเลขาธิการ สพฐ. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ วันที่ 27 กันยายน 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย กศน.ประจำปี พ.ศ.2559 โดย ท่านเลขาธิการ สพฐ. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ วันที่ 27 กันยายน 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
27 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมงานเผาศพ บิดาของ นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ครูผู้สอนคนพิการ และร่วมทอดผ้าไตรในพิธีงานศพ ณ วัดศาลาหลวงล่าง วันที่ 26 กันยายน 2558
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมงานเผาศพ บิดาของ นางสาวรัชนีวรรณ ปรีชานุกิจ ครูผู้สอนคนพิการ และร่วมทอดผ้าไตรในพิธีงานศพ ณ วัดศาลาหลวงล่าง วันที่ 26 กันยายน 2558
24 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนดมอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
กศน.อำเภอระโนดมอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
24 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนดได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอระโนดได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”
24 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครู อาสา ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อส่งเสริมอาชีพ
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวระเบียบ พรหมบริรักษ์ ครู อาสา ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อส่งเสริมอาชีพ
24 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดี ในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ นางปราณี บุญราศี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเดา และบุคลากรประจำกศน.อำเภอกระแสสินธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด ร่วมแสดงความยินดี ในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ นางปราณี บุญราศี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเดา และบุคลากรประจำกศน.อำเภอกระแสสินธ์
24 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมคุณค่าคลังปัญญา
กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมคุณค่าคลังปัญญา
24 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครู กศน.ตำบลวัดสน ลงพื้นที่นิเทศพบปะผู้ไม่รู้ ผู้ลืมหนังสือ
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวอุสาห์ ขวดใส ครู กศน.ตำบลวัดสน ลงพื้นที่นิเทศพบปะผู้ไม่รู้ ผู้ลืมหนังสือ
24 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ ลงพื้นที่นิเทศพบผู้ไม่รู้หนังสือ
กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสาวละออ พรหมอ่อน ครู กศน.ตำบลบ่อตรุ ลงพื้นที่นิเทศพบผู้ไม่รู้หนังสือ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05