[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.อำเภอระโนด ยินดีต้อนรับ
 
 
 

  

  

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนดพร้อมด้วยคณะครู กศน.และครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนรู้แก่ผู้พิการ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนดพร้อมด้วยคณะครู กศน.และครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนด ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนรู้แก่ผู้พิการ
28 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา วันที่ 28 ตุลาคม 57 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนสงขลา จัง
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา วันที่ 28 ตุลาคม 57 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนสงขลา จัง
28 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด และศูนย์ กศน.ทุกอำเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด และศูนย์ กศน.ทุกอำเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557
28 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด และศูนย์ กศน.ทุกอำเภอ ในจังหวัดสงขลาได้ร่วมต้อนรับ นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา คนล่าสุด ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมคณะครู กศน.อำเภอระโนด และศูนย์ กศน.ทุกอำเภอ ในจังหวัดสงขลาได้ร่วมต้อนรับ นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา คนล่าสุด ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
23 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอระโนด พร้อมด้วยข้าราชการและคณะครู กศน. อำเภอระโนด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี แด่ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอระโนด พร้อมด้วยข้าราชการและคณะครู กศน. อำเภอระโนด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี แด่ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
22 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอระโนด เข้าร่วมงานพิธีกฐินพระราชทาน ปี 2557 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2557 ทอดถวาย ณ วัดคงรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอระโนด เข้าร่วมงานพิธีกฐินพระราชทาน ปี 2557 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2557 ทอดถวาย ณ วัดคงรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
22 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุม เรื่อง ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุม เรื่อง ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
22 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอระโนด ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์และความสามัคคีอันดีต่อกัน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอระโนด ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์และความสามัคคีอันดีต่อกัน
21 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากศน.อำเภอระโนด ที่ได้จบการศึกษาของปีการศึกษา 2557 ทั้งม.ปลาย และ ม.ต้น วันที่ 21
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากศน.อำเภอระโนด ที่ได้จบการศึกษาของปีการศึกษา 2557 ทั้งม.ปลาย และ ม.ต้น วันที่ 21
10 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย คณะครู กศน. อำเภอระโนด ได้ร่วมงานประเพณีลากพระประจำปี 2557 อำเภอระโนด
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วย คณะครู กศน. อำเภอระโนด ได้ร่วมงานประเพณีลากพระประจำปี 2557 อำเภอระโนด เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวปักษ์ใต้ที่มีมาช้านาน
10 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ทุกตำบล ของ กศน.อำเภอระโนด ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ทุกตำบล ของ กศน.อำเภอระโนด ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน. อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ ครู ครู กศน.ตำบล ของ ศูนย์ กศน. อำเภอระโนด ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งตรงกับ วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยจัดขึ้น ณ หอประ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน. อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ ครู ครู กศน.ตำบล ของ ศูนย์ กศน. อำเภอระโนด ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ซึ่งตรงกับ วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยจัดขึ้น ณ หอประ
2 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และ นางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบล บ้านขาว ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ อบต.ตำบลบ้านขาว วันที่ 1 ตุลาคม 2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และ นางเพียงจันทร์ สันหนู ครู กศน.ตำบล บ้านขาว ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ อบต.ตำบลบ้านขาว วันที่ 1 ตุลาคม 2557
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอระโนด และครูผู้สอนคนพิการกศน.อำเภอระโนด ไปศึกษาดูงาน ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง วันที่ 24-25 กันยายน 2557
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด ได้มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอระโนด และครูผู้สอนคนพิการกศน.อำเภอระโนด ไปศึกษาดูงาน ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง วันที่ 24-25 กันยายน 2557
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดโครงการด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอระโนด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดโครงการด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบ
19 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 กันยายน 2557 กศน.อำเภอระโนด โดยมี นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด กศน.อำเภอระโนด ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายกำธร ละอองแก้ว นางสาวรัตนาภรณ์ เรืองฤทธิ์ นายวัชราภรณ์ เสนประดิษฐ์ นักศึกษาตัว
วันที่ 16 กันยายน 2557 กศน.อำเภอระโนด โดยมี นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด กศน.อำเภอระโนด ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายกำธร ละอองแก้ว นางสาวรัตนาภรณ์ เรืองฤทธิ์ นายวัชราภรณ์ เสนประดิษฐ์ นักศึกษา
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และคณะครู กศน.อำเภอระโนดเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการอาชีพคืนความสุขให้ประชาชน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และคณะครู กศน.อำเภอระโนดเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการอาชีพคืนความสุขให้ประชาชน
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และคณะครู กศน.อำเภอระโนดเข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานประกันภายนอก
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และคณะครู กศน.อำเภอระโนดเข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานประกันภายนอก
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และคณะครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนดรับการประเมินผลการปฎิบัติการ
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และคณะครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอระโนดรับการประเมินผลการปฎิบัติการ
18 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และคณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด และคณะครู กศน.อำเภอระโนด ได้ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระโนด
ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140
โทร  0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
apiwan.125@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05