[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
v>
 
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย


                                                               ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กศน.ตำบลคลองทราย

ลำดับที่

ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความสามารถ

ที่อยู่

นางประโลม  เข็มทิพย์

กลุ่มออมทรัพย์  ทำบัญชี

๓๖ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองทราย      ตำบลคลองทราย

นางนฤมล  บุญทอง

ขนมไทย

๖๓/๒ หมู่ที่ ๑  บ้านคลองทราย  ตำบลคลองทราย

ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ

สถาบันศาสนา

หมู่ที่ ๒  บ้านลำชิง  ถนนนาทวี - คลองแงะ

วัดลำชิง

สถาบันศาสนา

หมู่ที่ ๒  บ้านลำชิง  ถนนนาทวี - คลองแงะ

ศูนย์ ๙๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

หมู่ที่  ๒  บ้านลำชิง ถนนนาทวี – คลองแงะ

วัดลำพดจินดาราม

สถาบันศาสนา

หมู่ที่ ๓  ถนนนาทวี - คลองแงะ ตำบลคลองทราย

นายเติม  หนูสอน

เกษตรผสมผสาน

๑๑/๔ หมู่ที่ ๓  บ้านลำพด    ตำบลคลองทราย

นางถิ้น  หนูสอน

อาหาร  ขนม

๑๑/๔ หมู่ที่ ๓  บ้านลำพด    ตำบลคลองทราย

นางเชือบ  บุญเส้ง

หมอตำแย  นวด  ยาสมุนไพร

๕๔ หมู่ที่ ๓     บ้านลำพด    ตำบลคลองทราย

๑๐

นางอรพิน  โสพิกุล

การตัดเย็บเสื้อผ้า

๑๓๒ หมู่ที่ ๓   บ้านลำพด    ตำบลคลองทราย

๑๑

นางจบ  หนูทอง

นวดแผนโบราณ

๑๑๑ หมู่ที่ ๓   บ้านลำพด    ตำบลคลองทราย

๑๒

นายวัน  สุวรรณรัตน์

จักรสาน  ไม้กวาด

๘๑  หมู่ที่ ๓  บ้านลำพด      ตำบลคลองทราย

๑๓

สำนักสงฆ์บ้านปลายคลอง

สถาบันศาสนา

หมู่ที่  ๔  บ้านปลายคลอง     ตำบลคลองทราย

๑๔

นางคำ  สุขเภอ

การทำเครื่องจักรสาน  ยาสมุนไพร

๔  หมู่ที่  ๔      บ้านใหม่      ตำบลคลองทราย

๑๕

นางแต้ม  เครือมณี

นวดแผนโบราณ

๕๓ หมู่ที่ ๔     บ้านใหม่       ตำบลคลองทราย

๑๖

นายพงษ์ศักดิ์  เครือมณี

นวดแผนโบราณ  เกษตรผสมผสาน

๕๓ หมู่ที่  ๔     บ้านใหม่      ตำบลคลองทราย

๑๗

นางอุไร   จากภูเขียว

เกษตรผสมผสาน  ขนม

๔๔/๑  หมู่ที่ ๔  บ้านใหม่      ตำบลคลองทราย

๑๘

นายบุญแต้ม  วิมลทรง

สัปเหร่อ  ขยายพันธุ์พืช

๕๕ หมู่ที่ ๖  บ้านปลายคลอง  ตำบลคลองทราย

๑๙

วัดโต้นนท์

สถาบันศาสนา

หมู่ที่ ๗  บ้านโต้นนท์  ถนนนาทวี - คลองแงะ

๒๐

นางอภิญญา  ชัยเชื้อ

การทำขนม

๔๓ หมู่ที่ ๗ บ้านโต้นนท์     ตำบลคลองทราย

๒๑

มัสยิดบ้านเขานา

สถาบันศาสนา

หมู่ที่  ๘     บ้านเขานา      ตำบลคลองทราย

๒๒

นางอำภา ด่าแระสาและ

การเลี้ยงนกกระทา

๑๓  หมู่ที่ ๘ บ้านเขานา      ตำบลคลองทรายเข้าชม : 140
 
 

กศน.ตำบลปลักหนู
หมู่ 2   ตำบลปลักหนู  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160 
โทร   074-373167,087-2915374 ,081-0941500

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05