[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านพลีใต้

พุธ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559


บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านพลีใต้

บ้านหนังสือชุมชนได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และสร้างความเท่าเทียมกันในการรับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านพลีใต้  ตั้งอยู่ในบริเวณมัสยิดบ้านพลีใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน และเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน และมีพื้นที่ติดกับโรงเรียนที่มีผู้เรียนสามารถเข้ามาใช้บริการ เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  โดยเฉพาะวันศุกร์  จะมีบุคคลผู้มาปฏิบัติศาสนกิจเข้ามาเยี่ยมชม/ใช้บริการบ้านหนังสือชุมชนมากเป็นพิเศษ มีสื่อหลากหลายที่ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน และเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งจัดไว้ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์  โต๊ะ เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ  ชั้นวางหนังสือ มีการจัดมุมบริการเป็นสัดส่วน มีมุมหนังสือพิมพ์ วารสาร  มุมสำหรับเด็ก  มุมเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น รอบรู้เรื่องอาเซียน ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  ฯ

        นางวัชรียา  ขะเดหรี  เป็นอาสาสมัครที่มีความรักในการอ่านและมีจิต    อาสาในการดูแลบริหารจัดการ จัดหาหนังสือ  สื่อสิ่งพิมพ์ จากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  โดยได้มีการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอ่าน ผ่านกิจกรรมที่จัดร่วมกับเครือข่าย โดยแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้จัก บ้านหนังสือของชุมชน มีแผ่นพับ  ป้าย เสียงตามสายประจำหมู่บ้านและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ร่วมกับโครงการมัสยิดครบวงจร ตลอดจนมีการจัดระบบให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทำความสะอาด  รวมถึงการมีบุคคลทั่วไปร่วมให้การสนับสนุนนำหนังสือมาบริจาคให้เป็นประจำ  และได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้านเป็นอย่างดียิ่งในการบริหารจัดการบ้านหนังสือชุมชน  ได้เข้ารับการนิเทศ ติดตามผล การดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของอิหม่าม กรรมการมัสยิด  ครู กศน.ผู้รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่  ผู้บริหารศูนย์ กศน.อำเภอ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา และได้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) 
 
   


เข้าชม : 589


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      “สวนผสม กล้วยหอมทอง สร้างรายได้เสริม” 15 / ม.ค. / 2560
      สถาบันปอเนาะ ศูนย์การเรียนชุมชน 15 / ม.ค. / 2560
      บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านพลีใต้ 2 / พ.ย. / 2559
      วิสาหกิจชุมชนบ้านนาทวี 14 / ส.ค. / 2559


 

กศน.ตำบลนาทวี
32 หมู่ 8 ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160
โทร  081 - 7988074 , 089 - 1639313
email : natawee_nfe@windowslive.com , ksnnatawee@hotmail.com
facebook: กศน.ตำบลนาทวี  สงขลา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05